Vårnaturen kallar – huvudstadsregionens naturutflyktskalender 2022 publicerad

28.4.2022 5.54

I år ordnas 125 guidade utflykter i huvudstadsregionens natur. Uppgifterna om dessa har samlats i naturutflyktskalendern 2022. Den tryckta kalendern delas ut på biblioteken och servicepunkterna i månadsskiftet april–maj.

Huvudstadsregionens natur är otroligt mångsidig, vilket syns i naturutflyktskalendern 2022. Den stora artrikedomen och de mångsidiga naturmiljöerna med landskap öppnar sinnena för närnaturen och lockar att bekanta sig med naturmålen även i grannstäderna.

Den tryckta naturutflyktskalendern delas ut i månadsskiftet april–maj på biblioteken, på servicepunkterna och i naturhusen i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Kalendern har publicerats i tillgänglig PDF-format på nätet.

De guidade utflykterna och parkpromenaderna i naturutflyktskalendern startar med att skåda flyttfåglar i maj och slutar med utflykter i mörkertiden och med att betrakta öringens lek i november. Utflyktskalendern ger råd för att ansvarsfullt röra sig i naturen även på utflykter på egen hand. Både guidade och egna utflykter lyckas enkelt med kollektivtrafiken.

Utflykter med fågeltema, familjeutflykter och mångsidig rekreation

Att gå ut i naturen piggar upp kroppen och sinnet. År 2022 finns det flera naturutflykter i synnerhet under temat välbefinnande. På utflykterna kan du bekanta dig med det övriga friluftsfolket på ett hälsosäkert sätt. Utflykterna lämnar kvar ett fint minne och mycket naturkunskap som du kan utnyttja även på dina egna utfärder. Nya invånare i huvudstadsregionen får med hjälp av utflykterna och parkpromenaderna bekanta sig med sin nya bostadsort.

Fåglar som hobby får också en ny boost från naturutflykterna under 2022. Utflyktskalendern ger tips och listar utflykterna med fågeltema och fågelguidens jourtider. I Vanda firas fåglarnas temaår, på Sommaröarna i Esbo har det nya fågeltornet på Bergö öppnats och på Fårholmen i Helsingfors färdigställs ett stort gömsle som är avsett för fågelskådning.

Utflyktskalendern innehåller även nya utflykter, såsom skolbarnens utflykt för ett digitalt herbarium, mångsidiga temautflykter för att fira Grankullas 50-årsjubileum och familjeutflykter till Helsingfors skärgård. På Helsingfors parkpromenader minns vi även sommar-OS som ordnades för exakt 70 år sedan genom att bekanta oss med nya Olympiabyn (Kisakylä) och Olympiabyn (Olympiakylä).

Grundläggande information om naturutflyktskalenderns utflykter

  • Utflykterna är gratis.
  • Om man åker färja som en del av utflykten, betalar deltagarna själva för det.
  • Du kan delta fritt med undantag av specialutflykter som kräver förhandsanmälan.
  • Guidningen är huvudsakligen på finska, men på vissa utflykter finns även svenskspråkig guidning.
  • Man behöver inte vara i toppform för att kunna delta, det räcker bra med allmän kondition.
  • På familjeutflykterna går man på barnens villkor. En del av utflykterna är även hinderfria.

Utflykterna ordnas med beaktande av anvisningarna från huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Delta i utflykterna endast om du är frisk.

Huvudstadsregionens städer Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda har ordnat gratis guidade naturutflykter för kommunborna redan i drygt 30 år.

  • Natur
  • Hållbar utveckling