Tips från temakvällen om ungas säkerhet till såväl vårdnadshavare som unga om hur man ökar välbefinnande

5.4.2022 5.30
Unga utomhus.
Bild: Taru Turpeinen

Arbetsgruppen för ungdomars välbefinnande i Esbo ordnade temakvällen Ungas säkerhet på webben. Vid evenemanget diskuterade unga och sakkunniga inom olika branscher aktuella utmaningar. Ämnen som lyftes var bland annat sexuella trakasserier, gängbildning, cybermobbning och hatretorik som unga upplever.

Sektorchefen för fostran och lärande i Esbo stad Harri Rinta-aho påminde genast i början av evenemanget att staden har nolltolerans mot hatretorik, då sträckan mellan hatretorik och handling är förvånansvärt kort.

Hatretoriken har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina.

- I staden finns hundratals barn och unga med rysk bakgrund. Min önskan är att vi alla kommer ihåg att dessa barn och unga inte har någonting att göra med den politik som Ryssland utövar, betonade han.

Esbo stad har berett sig på att ta emot flyktingar från Ukraina och ordna förberedande undervisning för barn och unga, vilket senare underlättar övergången till den faktiska undervisningen.

Vuxna måste förtjäna de ungas förtroende

Gatugäng är ett nytt fenomen bland unga. På nyheterna rapporteras det till exempel om sammandrabbningar mellan gäng från Esbo och gäng från Helsingfors.

- Fenomenet har beklagligt nog även nått Esbo, berättade Hannu Väänänen från Västra Nylands polisinrättning under säkerhetskvällen.

Enligt honom strävar man efter att förebygga gängbildningarna genom att öka övervakningen och vuxnas närvaro på offentliga platser, där gängens våldsamma sammandrabbningar vanligen sker.

- Gängfenomenet är särskilt lockande för sådana unga som upplever sig sakna visioner och vars framtidsbild är osäker. Mest oroande är de unga, som ingår i gängfenomenets inflytelsesfär och inte riktigt förstår vad de ser och upplever, och som utan att veta om det, hamnar i fenomenets inflytelsesfär.

Ett kriminellt liv kan även vara lockande för en del unga.

- Först och främst syns det här problemet i att det känns som att barn oroväckande ofta har knivar, stickvapen och vapenattrapper med sig. Man har utrett det och det finns inte någon vettig förklaring till kniven, utan den har medtagits eftersom andra också har knivar. Problemet är att när det uppstår gräl, är tröskeln till att använda knivarna låg, berättar Väänänen av erfarenhet.

För den unga kan gänget innebära en ekonomisk fördel, rykte eller en viss ställning bland unga. Den unga kan tjäna pengar genom att först sälja elcigaretter, som känns oskyldigt, men den organiserade brottsligheten kan snabbt erbjuda produkter, med vilka förtjänsterna är betydligt högre.

Ungdomsfullmäktigeledamot Aaron Komulainen i Esbo känner till fenomenet.

- Situationen har förändrats på senare tid. Allt till trots kände jag att Esbo var en mycket trygg plats att leva på, betonar han.

Den uppsökande ungdomsarbetaren Sauli Taipale upplever att det nu är hög tid att få tillbaka de ungas förtroende för vuxna och på det sättet förebygga gängbildningarna.

- Ungas förtroende för trygga vuxna har försämrats, vilket syns i fientligheten mot auktoriteter. Jag menar inte bara myndighetsansvar, utan ett förtroende för vuxna överlag.

- Man vill klara sig själv och skaffa pengar själv. Man tänker att det inte är så farligt att sälja lite e-cigaretter eller snus, och att det är ett enkelt sätt att tjäna några tiotals euron, men det kan vara inkörsporten till en problemspiral.

Sociala medier översvämmas av annonser om rusmedel och droger också i Esbo.

- Jag bedömer att två av tre unga vet vem eller varifrån de kan få tag på dessa saker, även om de själva inte har för avsikt att använda dem, berättar Taipale.

Han påminner om att det på det stora hela går bra för unga i Esbo, men för en liten del av dem har olika typer av problem börjat hopa sig.

Även ur polisens perspektiv mår merparten av alla unga bra.

- I Esbo är det tryggt att leva och tillbringa tid. En del unga har marginaliserats och de är kända hos polisen, specificerar Väänänen.

Skador orsakade av corona ska repareras

- De senaste två åren mitt uppe i pandemin har varit en mycket tuff tid för unga i Esbo, sammanfattade Rintaho om säkerhetskvällens meddelande.

Med anledning av corona har unga isolerats, vilket har försämrat deras sociala färdigheter.

Återställningen av ungas sociala färdigheter är en av det viktigaste uppgifterna just nu, poängterar han.

Den ökade psykiska ohälsan bland unga syns även i statistiken.

Enligt Minna Eväsoja, Esbo stads expert på hälso- och sjukvård, framträder faktorer som orsakar psykisk ohälsa, såsom diskriminering, hatretorik, sexuella trakasserier och cybermobbning, i betydande utsträckning i de nationella resultaten av skolhälsoenkäten 2021, som även återspeglar upplevelserna bland unga i Esbo.

Diskriminering var nu med i enkäten för första gången.

Var tredje tjej som studerar på högstadiet eller på yrkesläroanstalt hade upplevt diskriminering under det senaste året. Diskrimineringen hade bland annat berott på hudfärg, ansiktsdrag, språk, funktionshinder eller sexuell läggning. Enligt Eväsoja är resultatet alarmerande.

Enligt de ungas svar har även sexuella trakasserier ökat. Rentav hälften av tjejerna på högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter hade under året upplevt störande sexuella trakasserier eller propositioner. Motsvarande siffra för killar var betydligt lägre.

Trakasserierna förekommer endast i liten utsträckning i skolan, men betydligt mer i offentliga rum och på webben, där cybermobbningen enligt Eväsoja har ökat oerhört under de senaste fyra åren. Detta kan även bero på att tjejer tillbringar mer tid på webben i sociala medier än killar, som föredrar att spela.

- Upplevelser av våld är alltid en stor krisfaktor också för föräldrarna för den utsatta ungdomen, och det är viktigt att föräldrarna själva också söker sig till samtal med yrkeskunniga, betonar serviceansvariga Saara Sandelius. Hon arbetar vid Esbos ungdomspoliklinik Nupoli.

I fortsättningen kommer Esbo stad att ingripa strängt i cybermobbning och -trakasserier.

- Vi står i startgroparna att inleda ett samarbete med ett bolag som heter Someturva. De har både det tekniska kunnandet och jurister, som hjälper till att ingripa och utreda mobbning som sker på webben, berättade Rinta-aho.

Ångest är inget att skämmas för

Situationen i Ukraina har oroat många unga.

Som medicin mot oron rekommenderar studerandevårdens chef, Terhi Pippuri, öppna dialoger hemma, men det finns även skäl att begränsa följandet av nyheterna till vissa klockslag och diskutera när och vilka nyheter det lönar sig att titta på och från vilka kanaler.

- Den unga behöver inte skämmas om hen upplever ångestfyllda känslor, betonade Pippuri och fortsatte med att också vuxna känner oro över situationen.

Begränsning av skärmtiden är inte nödvändigtvis en lösning, utan det är viktigt för den unga att hitta en trygg vuxen, med vilken hen kan skapa en naturlig och förtroendefull samtalskoppling till, rådde Väänänen. På det sättet kan den unga till exempel visa vad som syns i sociala medier.

- Det är viktigt att förstå att man inte får utöva påtryckningar på den unga, utan det tar ofta fyra eller fem samtal att komma till sakens kärna, innan de verkliga orsakerna blir uppenbara, instruerar Rinta-aho och Pippuri.

Rinta-aho ville även tacka studerande Oscar Smith för att förtjänstfullt ha lett säkerhetskvällen.

Nyttiga länkar:

Tips till unga för att främja sin psykiska hälsa: https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx(extern länk)

För över 16 år gamla personer som blivit offer för ett sexualbrott för mindre än 1 månad sedan: https://www.hus.fi/sv/patienten/sjukhus/kvinnokliniken/seri-stodcentret-personer-som-utsatts-sexuellt-vald-kvinnokliniken(extern länk)

Social- och krisjouren: https://www.espoo.fi/sv/enheter/62024(extern länk)

https://www.espoontyttojentalo.fi/(extern länk) Erbjuder till exempel individuella träffar för unga personer som identifierar sig som tjejer och som utsatts för sexuellt våld.

https://nuortenexit.fi/(extern länk) Chatt för unga, material och servicerådgivning för unga och vårdnadshavare                                                             

Polisens blogg om ungas våld:

Inspelningen av diskussionen under säkerhetskvällen hittar du via den här länken:

  • Ungdomstjänster
  • Fostran och lärande