Simhallen i Hagalund repareras med hänsyn till den ursprungliga arkitekturen

Publicerad: 28.4.2022 13.18

Projektplanen för renovering och utvidgning av simhallen i Hagalund är färdig. Byggnadsplaner kan utarbetas efter att projektplanen godkänts. Byggarbetena torde inledas år 2023 och hösten 2025 kan man simma i hallen.

Hagalund simhall, ritad av arkitekt Aarne Ervi, blev färdig 1965.Bild: Marko Oikarinen

Simhallen, ritad av arkitekt Aarne Ervi, blev färdig 1965 och är en central del av Hagalund centrum, som planerats av Ervi. Simhallen består av den ursprungliga delen från år 1965 och en tillbyggnad som byggdes år 2005. Tillbyggnaden har en allaktivitetsbassäng, en plaskdamm och ett gym. Därtill finns det utomhus en hoppbassäng samt en plaskdamm för barn, jämte en läktare.

En mindre tillbyggnad som byggs på östra gaveln gör att omklädningsrummen och tvättrummen bli mer funktionella. Tillbyggnaden anpassas till hallens ursprungliga design.

Vid planeringen och genomförandet av renoveringen tar man hänsyn till simhallens stadsvisuella, byggkonstnärliga och arkitektoniska värden, som bevaras vid nybygget och reparationerna. Inomhus byggs simhallen i huvudsak om, men under att den gamla designen följs.

”Planerna tar hänsyn till byggnadens skyddsvärden, men hallen görs mer funktionell än tidigare”, säger Olli Isotalo, stadsmiljödirektör.

Även hoppbassängen, plaskdammen och läktarkonstruktionerna utomhus byggs om under att den ursprungliga designen följs. En mindre byggnad med omklädningsrum byggs utomhus. Tillbyggnaden från år 2005 repareras där det behövs.

De definitiva lösningarna preciseras allt efter hur planeringen framskrider och i samarbete med bland annat Museiverket. Simhallen är arkitektoniskt skyddad i detaljplanen som en värdefull byggnad.

Kostnadskalkylen för renoveringen löper på 42–46 miljoner euro.

Hela omgivningen av Centrumbassängen utvecklas

Hagalund är en nationellt betydande byggd kulturmiljö (RKY). Simhallen, kyrkan, skolan, hotellet, Centraltornet och Esbo kulturecentrum kring Centrumbassängen bildar Hagalund centrum. Bland annat Centraltornet, Tapiotori köpcentrum och Centralbassängen har ritats av Ervin.

”Miljön kring Centralbassängen i kärnan av Hagalund utvecklas att bli ännu trivsammare och mångsidigare”, säger projektdirektör Antti Mäkinen.

Esbo kulturcentrum utvidgas genom att det byggs en ny scensal som ersätter Norrskenshallen, som nu används av Esbo stadsteater. Utvidgningen byggs ovan jord på norra kanten av Kulturplatsen.

Esbo förnyar hela Kulturplatsen till ett trivsamt och harmoniskt stadsrum där man kan arrangera olika evenemang.

Även landmärket i Hagalund, Centraltornet i tretton våningar, väntar på reparationer. Det inhemska fastighetsutvecklings- och placeringsbolaget HGR Property Partners Oy siktar på att överta alla aktier i Centraltornets fastighetsbolag, och starta grundliga reparationer och renoveringar i byggnaden för ändring av den till en affärs- och kontorsfastighet.

Renoveringen av Hagalund kyrka, byggd år 1965 och ritad av arkitekt Aarno Ruusuvuori, blev klar i årsskiftet.

Hagalund är det enda regionala centrumet utan fungerande simhall

Hagalund simhall är stängd sedan 2016. Under årens lopp har man även föreslagit att hallen rivs, men detta har förkastats på grund av byggnadens kulturhistoriska värde. Esbo stad beslutade 2021 att hallen renoveras.

Hagalund är det enda av Esbos fem regionala centrum som är utan en fungerande simhall. Det finns nog användare, då det inom Storhagalund nu bor 50 000 invånare och 60 000 om tio år, enligt prognoser.

Simhallen är en väsentlig del av Hagalund centrum. Det är också lätt att ta sig dit med metro eller buss.

Stadsstyrelsen behandlar projektplanen för Hagalund simhall måndagen den 2 maj. Projektplanen går ännu till fullmäktige för godkännande.

Hagalund