Tapiolan uimahalli korjataan alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen

Julkaistu: 28.4.2022 13.12

Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on valmistunut. Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen päästään tekemään rakennussuunnitelmia. Tavoite on, että rakennustyöt alkavat vuonna 2023 ja hallissa uidaan syksyllä 2025.

Vuonna 1965 valmistunut Tapiolan uimahalli on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema. Kuva: Marko Oikarinen

Vuonna 1965 valmistunut arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema uimahalli on keskeinen osa Ervin suunnittelemaa Tapiolan keskustaa. Uimahalli muodostuu alkuperäisestä vuonna 1965 valmistuneesta osasta sekä vuonna 2005 toteutetusta laajennuksesta. Laajennusosassa on monitoimiallas, kahluuallas ja kuntosali.  Lisäksi ulkona on hyppyallas sekä lasten kahluuallas katsomoineen.  

Pukuhuoneista ja pesutiloista tehdään aiempaa toimivammat itäpäätyyn toteutettavalla pienellä laajennuksella. Laajennus sovitetaan hallin alkuperäiseen ilmeeseen. 

Peruskorjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan uimahallin kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset ja arkkitehtoniset arvot, jotka säilytetään uudelleen rakentamisen ja korjausten yhteydessä. Uimahalli rakennetaan sisältä pääosin uusiksi, mutta vanhan ilmeen mukaisesti. 

“Suunnitelmissa huomioidaan rakennuksen suojeluarvot, mutta hallista tehdään entistä  toimivampi”, sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo

Myös ulkona sijaitsevat hyppyallas, kahluuallas ja katsomorakenteet rakennetaan uudelleen alkuperäistä ilmettä noudattaen. Ulos rakennetaan pieni pukuhuonerakennus. Vuonna 2005 valmistunut laajennusosa korjataan tarvittavilta osin. 

Lopulliset ratkaisut täsmentyvät suunnittelun edetessä ja yhteistyössä muun muassa Museoviraston kanssa. Uimahalli on suojeltu asemakaavassa rakennustaiteellisesti arvokkaana rakennuksena. 

Korjauksen kustannusarvio on 42–46 miljoonaa euroa. 

Keskusaltaan ympäristöä kehitetään kokonaisuutena 

Tapiola kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Tapiolan keskustan muodostavat Keskusaltaan ympärille sijoittuvat uimahalli, kirkko, koulu, hotelli, Keskustorni ja Espoon kulttuurikeskus. Ervin suunnittelemia ovat muun muassa Keskustorni, Tapiontorin ostoskeskus ja Keskusallas. 

“Keskusaltaan ympäristöä Tapiolan ytimessä kehitetään entistä viihtyisämmäksi ja monipuolisemmaksi”, toteaa projektinjohtaja Antti Mäkinen

Espoon kulttuurikeskusta laajennetaan rakentamalla uusi esityssali, joka korvaa Espoon kaupunginteatterin käytössä nyt olevan Revontulihallin. Laajennusosa tulee maan päälle Kulttuuriaukion pohjoisreunaan. 

Espoo uudistaa koko Kulttuuriaukiota viihtyisäksi ja eheäksi kaupunkitilaksi, jossa on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia. 

Myös Tapiolan maamerkki, 13-kerroksinen Keskustorni, odottaa korjaamista. Kotimaisen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö HGR Property Partners Oy:n tarkoitus on saada Keskustornin kiinteistöyhtiön kaikki osakkeet omistukseensa ja käynnistää rakennuksen perusteellinen korjaaminen ja uudistaminen liike- ja toimistokiinteistöksi. 

Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman vuonna 1965 valmistuneen Tapiolan kirkon peruskorjaus valmistui vuodenvaihteessa.  

Tapiola on ainoa aluekeskus ilman toimivaa uimahallia 

Tapiolan uimahalli on ollut suljettuna vuodesta 2016. Hallin purkamistakin on esitetty vuosien varrella, mutta rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi purkuvaihtoehto on hylätty.  Espoo päätti vuonna 2021, että halli korjataan. 

Tapiola on Espoon viidestä aluekeskuksesta ainoa, jossa ei ole toimivaa uimahallia. Käyttäjiä on, sillä Tapiolan suuralueella on 50 000 asukasta ja ennusteen mukaan väkimäärä on kymmenen vuoden päästä 60 000. 

Uimahalli on oleellinen osa Tapiolan keskustaa. Sinne on myös helppo kulkea sekä metrolla että bussilla. 

Kaupunginhallitus käsittelee Tapiolan uimahallin hankesuunnitelmaa maanantaina 2.5. Hankesuunnitelma menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi. 

Tapiola