Ny närtjänst inleds i Esbo – stöd för unga vuxna att träda in i arbetslivet eller hitta studieplats

5.4.2022 9.12

Från februari 2022 ger vi handledning till småbarnsföräldrar under 30 år som vill ha stöd med planeringen av sin karriär eller med att träda in i arbetslivet eller studier, till exempel efter familjeledigheter.

Handledningen innehåller ett eller flera möten med en expert inom arbetssökning eller en karriärhandledare. Vid handledningen kan man tillsammans fundera på till exempel hur man kan avsätta krafter både för vardagen och för arbetssökning eller hur utkomsten ska ordnas under studierna. Man kan också koncentrera sig på praktisk hjälp, till exempel leta tillsammans efter lämpliga jobb och skriva arbetsansökningar.

”Många unga föräldrar känner sig osäkra över familjens framtidsutsikter. Det här framhävs i synnerhet om ingendera av de blivande föräldrarna eller föräldrarna till småbarn deltar i arbetslivet eller studerar. Vi önskar att så många som möjligt ska våga ta kontakt med oss, också i sådana fall där livssituationen inte just nu är lämplig för jobb eller studier”, säger Anu Kaasalainen, som hjälper unga att komma in på arbetsmarknaden.

Det är möjligt att besöka handledningen redan under graviditeten om man inte har en arbets- eller studieplats som väntar efter föräldraledigheterna. Man kan i förhand reda ut olika alternativ, ta fram planer för fortsättningen eller förbättra den kompetens som behövs på arbetsmarknaden.

Du kan själv anmäla dig till tjänsten

Det är lätt att anmäla sig: skicka bara e-post till Anu Kaasalainen. Mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena och rådgivningarna i Albergas storområde deltar i pilotprojektet och ger på begäran information om tjänsten. Handledningen är dock riktad till alla unga föräldrar i Esbo, oberoende av var de bor eller vilken rådgivning de går till.

”Vi har gemensamma kunder med mödra- och barnrådgivningarna och har redan bra tjänster för dem. Genom vårt samarbete säkerställer vi att behov och tjänster möts”, säger nätverkschef Kirsi Eskelinen.

Handledarna kommer kunderna till mötes

Handledarna som hjälper med arbetssökning och karriär kommer kunderna till mötes -möten kan ordnas på servicetorget i Iso Omena eller i Alberga eller på distans, allt enligt kundernas önskemål. Handledningen betjänar på finska och engelska och det är möjligt att ta med egen tolk. Tjänsten produceras i samarbete mellan Esbo stad och utbildningssamkommunen Omnia.

Mer information och tidsbokning

Esbo har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten före slutet av år 2022. Inom programmet #NuoretTyöhön (unga in i arbetslivet) förkortar och motverkar vi arbetslöshetsperioder bland unga under 30 år genom tre olika åtgärdshelheter: genom att effektivera servicehänvisningen, utveckla de grundläggande färdigheterna och främja möjligheterna att ta sig in i arbetslivet.

  • Sysselsättning
  • Mödra- och barnrådgivning