Mödra- och barnrådgivningarna under strejken

1.4.2022 10.29

Vårdarfackens strejk som inleddes 1.4 påverkar hur HUS förlossningssjukhus fungerar. Mödra- och barnrådgivningarnas mottagningstider har inte avbokats.

Verksamheten på mödrapolikliniken, förlossningsjouren, förlossningsavdelningen och avdelningen för dem som redan fött är skyddsarbete, men sköts med mindre personal än normalt. På grund av de stramare resurserna är verksamheten begränsad. Vid behov hänvisar HUS klienter i icke-brådskande ärenden till Esbo stads mödra- och barnrådgivningar och hälsostationer.

HUS försöker skriva ut familjerna så snabbt som möjligt efter förlossningen.

HUS blir också tvungen att skära ner på mottagningarna för föderskor, vilket innebär att det endast går att boka tider på grund av medicinska skäl.

Mödra- och barnrådgivningarnas mottagningstider har inte avbokats

Vi kontaktar dig om vi måste avboka en mottagningstid på mödra- och barnrådgivningen av någon orsak som inte beror på strejken. Vänligen ring inte oss för att kontrollera din bokade tid.

Läs mera om strejkens verkningar:

  • Mödra- och barnrådgivning