Kika in i Vinterns karusell – förskolebarnens egen musikvideo är medryckande

Publicerad: 22.4.2022 13.03

Barn och musiker skapade tillsammans en spännande musikvideo fylld med vinterns glädje.

Författare: Into School

Vad händer när man slår ihop en grupp förskolebarn med professionella musiker? Naturligtvis en härlig låt och en glädjefylld vinterlik musikvideo som heter Talven karuselli (Vinterns karusell)! Musikvideon, som producerats av Esbo småbarnspedagogik och kulturtjänster i samarbete med Into School, ger en inblick i vinterstämningen i förskoleundervisningsgruppen Majavat vid daghemmet Järvenperän päiväkoti i Esbo.

Musikvideon Talven karuselli, som bygger på barnens egna idéer och kreativitet, gjordes tillsammans av en grupp musiker och experter inom den kreativa branschen och personalen vid daghemmet. Arbetsgruppen bestod av musikerna Janne Hiedanniemi och Tuomas Hiedanniemi från Into School. De båda har en lång erfarenhet av musik och musikproduktion samt av att arbeta tillsammans med olika artister. Dessutom ingick barnboksförfattaren och textförfattaren Meri Savonen i projektet. Videon har inspelats och redigerats av Johannes Rantanen.

Musikprojektet inleddes med videoinspelning i februari, då vintervädret var som bäst. Barnen och de vuxna i arbetsgruppen gick ut i snön och den friska luften för att leka och pyssla. Under sina utomhusaktiviteter började barnen leka vinterns karusell, och de första demolåtarna spelades in direkt under leken. Uttrycket ”Talven karuselli pyörii ja hyörii” (Vinterns karusell flänger och far), som uppstod från barnens spontana sjungande, blev till slut låtens refräng.

Därefter tecknade och målade barnen hur vinterns karusell skulle kunna se ut. I textworkshoppen tillsammans med Meri Savonen samlade gruppen alla barns åsikter om vilka vagnar karusellen har och vad man kan göra däri. Därefter var låtens texter nästan färdiga. 

Nya kunskaper, gemensamma aktiviteter och lyckade upplevelser

Karusellen fick sin musikaliska form i en musikworkshop som leddes av Tuomas Hiedanniemi och Janne Hiedanniemi. Varje barn fick välja ett virtuellt instrument de gillade, med vilka de kunde spela låtens melodi på egen hand. Gruppen märkte genast att matte också behövs i musiken, och gruppen räknade takten tillsammans och uppmuntrade spelaren. Ledarnas inspirerande och lyssnande handledning säkerställde en lyckad upplevelse för alla, och redan den första genomgången av pianospelet gav deltagarna kalla kårar.

Talven karuselli är resultatet av ett gemensamt engagemang mellan barn och vuxna. Förskollärarna Kati Kärki och Minna Moilanen för gruppen Majavat samt barnskötaren inom småbarnspedagogiken Anna-Riikka Kallio var fullt involverade i projektet, och låten övades ihärdigt med barnen. För att komma ihåg texten tecknade barnen bilder som stöd för versen och refrängen. Förskolebarnen funderade noga över hur de skulle illustrera olika saker, som slaskvälling. Förutom att teckna övade barnen också skrivande. 

Efter några veckors träning var det dags för finslipning, det vill säga att spela in sångpartierna. Det är spännande för vem som helst att sjunga i mikrofon, men med stöd av vänner och en uppmuntrande atmosfär gick inspelningen av sångpartierna och de ansträngande rappartierna hur bra som helst. Efter trollerierna av Into Schools experter är det dags för släppfest för musikvideon på daghemmet.

Förskolläraren Kati Kärki anser att det bästa med projektet har varit stämningen i gruppen och att man fått syssla tillsammans.

– Låt oss gå på äventyr och se vad som händer och låt processen ta oss framåt, beskriver Kärki gruppens fördomsfria inställning.

Både barnen och de vuxna lärde sig något nytt under projektet, och alla fick delta i det utifrån sin egen entusiasm.

– Ett barn som inte kunde sjunga kunde exempelvis delta i projektet genom att komma på idéer till texten. Var och en kände att de kunde delta i något gemensamt, och alla kan se resultatet av sina insatser i slutet, säger Kärki.

I Esbo utvecklar man med hjälp av digital pedagogik social gemenskap och kreativt uttryckande

Hanna Salminen, direktör för enheten för småbarnspedagogik har gett sitt fullständiga stöd för musikvideoprojektet. Under Salminens ledning deltar hela daghemmet Järvenperän päiväkoti i år i Esbo småbarnspedagogiks utvecklingsprogram Uudet lukutaidot (Nylitteracitet), där olika delområden inom digital pedagogik utvecklas tillsammans. Programmet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. I utvecklingsarbetet betonas gemenskap, barns egna kreativa produktion och uttryck, delaktighet, lek och trygghet vid användning av digitala verktyg och miljöer. Dessa delområden syntes också starkt i gruppen Majavats musikprojekt.

– Att utveckla den digitala pedagogiken inom småbarnspedagogiken och att göra det möjligt för barn att uttrycka sig på ett mångsidigt sätt har varit gemensam utveckling som bäst, konstaterar Satu Nerg-Öhman, expert på småbarnspedagogik.

Janne Hiedanniemi från Into School håller också med.

– Det är fantastiskt att se hur visionerna och målen blir konkreta i vardagen. När tröskeln blir lägre, försvinner de vuxnas osäkerhet och fördomar. Allt som vi gör och varför vi gör det kristalliseras när vi sysslar tillsammans med barn: glädje och entusiasm värmer hjärtat, säger Hiedanniemi.

Talven karuselli har bilderboken Kika in i Esbo, som gavs ut av Esbo kulturtjänster 2021, som inspirationskälla. Illustrationen, som utformades av barnen och genomfördes av Carlos da Cruz, visar de fem stadskärnorna i Esbo. Videon Talven karuselli utspelar sig i Esbo centrum, och vi hoppas att vi genom barnens musikvideor får kika in även i andra miljöer i Esbo i framtiden.

 

Bild: Hanne Manner
Bild: Hanna Manner
  • Småbarnspedagogik
  • Fostran och lärande