Jutta Takala blir Esbo stads personaldirektör

Publicerad: 11.4.2022 17.43

Jutta Takala (ekonomie magister, EMBA) har valts till Esbo stads personaldirektör.

Jutta Takala har arbetat på Esbo stad sedan 2002. Inom finsk utbildning i dåvarande bildningssektorn skötte hon lärarnas personalärenden och därefter har hon arbetat i personaltjänsterna i koncernförvaltningen i olika uppgifter, bland annat som chef för rekryteringen och chef för rådgivningen i personalfrågor. Sedan 2017 har hon arbetat som direktör för stadens centraliserade personaltjänster.

”Nivån på de sökande var hög. Jutta Takala har den för uppgiften väsentliga kompetensen inom ledning av verksamhet, ekonomi och personal i en stor kommunal förvaltning. Hennes motivation och attityd till tjänsten som personaldirektör samt motiverade synpunkter på skötseln av tjänsten, vidareutveckling av arbetsfältet och samarbete med intressentgrupper stöder framgång i uppgiften”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Koncernförvaltningens personalenhet ansvarar för stöd för ledning av personalresursen och genomförande av personalförvaltningens verksamhetsmodell, företagshälsovården och centraliserade personaltjänster samt beredningen för personalförvaltningens styrgrupp. Dessutom ansvarar personalenheten för personalförvaltningen inom koncernförvaltningen och resultatområdet för livskraft.

”Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att på allvar kunna påverka utvecklingen av Esbo stad ur personalförvaltningens perspektiv. Mitt mål är att personalförvaltningen på bästa möjliga sätt ska stödja Esbo stads ledning och personal i produktionen av tjänster. Tillsammans finner vi lösningar på utmaningarna”, säger Jutta Takala.

Tjänsten som personaldirektör blev ledig i början av året och inom utsatt tid inlämnades 21 ansökningar.

Personaldirektör Jutta Takala.
  • Sysselsättning