Esbo med i den viktiga EU-missionen om klimatneutrala och smarta städer tillsammans med andra banbrytare

Publicerad: 28.4.2022 9.45Uppdaterad: 1.6.2022 7.33
EU uppdrag - klimaneutrala och smarta städer, av vilka Esbo är en.

De städer som valts till missionen förbinder sig att uppnå koldioxidneutralitet före 2030. Europeiska kommissionens val stärker Esbos ställning som en av Europas ledande klimatstäder.

En av de viktigaste reformerna i Europeiska unionens nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, är de missioner genom vilka unionen vill ta itu med globala och samhälleliga utmaningar. Missionernas mål stöds med betydande utvecklingsfinansiering.

En av de fem missionerna är ”100 klimatneutrala och smarta städer före 2030”. De utvalda städerna kommer att fungera som pilot- och innovationscentrum för lösningar som gör det möjligt för alla europeiska städer att uppnå samma mål senast 2050.

Esbo sökte till gruppen med 100 banbrytare för att stärka ställningen hos Esbos aktörer och gemenskap som en central europeisk utvecklingsmiljö för framtidens smarta och hållbara stadslösningar. Av de 377 europeiska städer som sökte till missionen valde Kommissionen ut 100 städer. Utöver Esbo valdes Helsingfors, Lahtis, Villmanstrand, Tammerfors och Åbo från Finland.

Uttagningen fokuserar på förmågan att innovera och producera banbrytande innovationer

De utvalda städerna förenas av beredskapen att snabbt minska utsläppen och genomföra utvecklingsarbete i samarbete med universitet, den privata sektorn och invånare. Uttagningen fokuserade på förmågan att föregå med gott exempel för andra europeiska städer och förmågan att producera banbrytande innovationer.

"Det finns mycket kunnande, forskning och utvecklingsverksamhet i Esbo, vilket också intresserar EU. Vår styrka ligger i ett öppet och inkluderande samarbete med de bästa partnerna, som Aalto-universitetet, VTT och företag. Via missionen stärker vi vår roll som ett internationellt sett intressant försöks- och innovationscenter för koldioxidsnåla lösningar som har stor efterfrågan inom EU”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Samarbete stärker områdets konkurrenskraft

Det centrala verktyget i missionen är klimatkontraktet Climate City Contract. Varje utvald stad förbereder och genomför sina avtal i samarbete med lokala företag och andra intressenter och invånare.

I Esbo kopplas samarbetet till en del av förverkligandet av programmet Ett hållbart Esbo och förberedelserna av vägkartan Ett kodioxidneutralt Esbo 2030, som beslutades av stadsfullmäktige i samband med godkännandet av Berättelsen om Esbo. Målet är en långsiktig utveckling av konkurrenskraften tillsammans med företag och den akademiska världen. Via missionen stärker man ytterligare stadens roll som en plattform för samarbetet och som samarbetspartner.

”Esbos målsättning är att stadsgemenskapens koldioxidhandavtryck ska öka, d.v.s. nya innovationer som utvecklas i Esbo ska hjälpa till att minska utsläpp globalt. Företag i Esbo utvecklar och testar nya lösningar först lokalt och för sedan ut de bästa lösningarna till världen. På så sätt kan Esbo vara en mer betydande aktör än sin storlek”, berättar strategichef Pasi Laitala.

Under åren 2021–2023 riktas 350 miljoner euro av programmet Horisont Europas forsknings-, utvecklings och innovationsfinansiering till missionens ändamål. Dessutom understöds städer i att hitta utvecklings- och investeringsfinansiering också från andra finansieringskällor.

”För Esbos invånare syns det banbrytande arbetet alltmer i utvecklingen av nya lösningar och förbättringen av vardagens smidighet och hållbarhet. Målet är att utvecklingsarbetet för sin del ska stärka Esbos ekonomi och sysselsättning samt lyfta fram lokala lösningar”, tillägger chefen för hållbar utveckling Helena Kyrki.

Europas ledande klimatstäder samlas i Esbo i juni

Städernas klimatledarskap är ett av de teman som står på agendan på Eurocities årliga forum i Esbo i juni, som välkomnar politiska ledare och tjänstemän från europeiska städer till Esbo.

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans är en av beslutsfattarna och konferensens huvudtalare som kommer till Esbo. Timmermans ansvarar för kommissionens klimatfrågor och för den europeiska gröna given (European Green Deal). Konferensen i juni och de koldioxidneutrala ländernas mission är Esbos möjlighet att fortsätta dialogen och det nära samarbetet med kommissionen och andra europeiska städer.

Mer information

Helena Kyrki, chef för hållbar utveckling, tfn 043 8248 661, helena.kyrki@espoo.fi

EU Cities Mission: Meet the cities (på engelska)(extern länk)

esbo.fi/hallbarutveckling

Programmet Hållbart Esbo är ett av de fyra utvecklingsprogram som stadsfullmäktige i Esbo har inrättat för att organisera och vägleda utvecklingsarbetet för att uppnå målen enligt Berättelsen om Esbo.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat