Espoo valittiin toteuttamaan EU-missiota ilmastoneutraaleista ja älykkäistä kaupungeista yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa

28.4.2022 9.29Päivitetty: 1.6.2022 7.33
EU:n missiot - ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit, joista Espoo on yksi.

Missioon valitut kaupungit sitoutuvat saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2030. Euroopan komission valinta vahvistaa Espoon asemaa yhtenä johtavista eurooppalaisista ilmastokaupungeista.

Euroopan unionin uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelman, Horisontti Euroopan, merkittävimpiä uudistuksia ovat missiot, joilla unioni haluaa ratkaista globaaleja ja yhteiskunnallisia haasteita. Missioiden tavoitteiden toteutumista tuetaan merkittävällä kehittämisrahoituksella.

Yksi viidestä missiosta on ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”. Mukaan valitut kaupungit toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina ratkaisuille, joiden avulla kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat tavoitteet vuoteen 2050 mennessä.

Espoo haki sadan edelläkävijän joukkoon vahvistaakseen espoolaisten toimijoiden ja yhteisön asemaa keskeisenä eurooppalaisena kehitysympäristönä tulevaisuuden älykkäille ja kestäville kaupunkiratkaisuille. Komissio valitsi missioon hakeneista 377 eurooppalaisesta kaupungista mukaan sata kaupunkia. Espoon lisäksi Suomesta valittiin viisi kaupunkia: Helsinki, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku.

Valinnassa painottui kyky innovoida ja tuottaa käänteentekeviä innovaatioita

Valittuja kaupunkeja yhdistää valmius vähentää päästöjä nopeassa aikataulussa ja tehdä kehittämistyötä yhteistyössä korkeakoulujen, yksityisen sektorin ja asukkaiden kanssa. Valinnassa painottui kyky toimia esimerkkinä muille eurooppalaisille kaupungeille ja kyky tuottaa käänteentekeviä innovaatioita.

"Espoossa on paljon osaamista, tutkimusta ja kehittämistoimintaa, joka kiinnostaa myös EU:ssa. Vahvuutemme on avoin ja osallistava yhteistyö parhaiden kumppaneiden kuten Aalto-yliopiston, VTT:n ja yritysten kanssa. Mission kautta vahvistamme rooliamme kansainvälisesti kiinnostavana kokeilu- ja innovaatiokeskuksena vähähiilisille ratkaisuille, joille on EU:ssa suuri kysyntä", toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Yhteistyö vahvistaa alueen kilpailukykyä

Mission keskeisenä työkaluna on kaupunkien ilmastosopimus, Climate City Contract. Jokainen mukaan valittu kaupunki valmistee ja toteuttaa sopimuksen yhteistyössä paikallisten yritysten sekä muiden sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.

Espoossa yhteistyö kytketään osaksi Kestävä Espoo -ohjelman toteutusta ja Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan valmistelua, josta kaupunginvaltuusto päätti Espoo-tarinan hyväksymisen yhteydessä. Tavoitteena on pitkäjänteinen kilpailukyvyn kehittäminen yhdessä yritysten ja tiedeyhteisön kanssa. Mission kautta vahvistetaan edelleen kaupungin roolia yhteistyön alustana ja kehityskumppanina.

”Espoon tavoitteena on, että kaupunkiyhteisön hiilikädenjälki kasvaa, eli Espoossa kehitetyt uudet innovaatiot auttavat vähentämään päästöjä globaalisti. Espoolaiset yritykset kehittävät ja kokeilevat uusia ratkaisuja ensin paikallisesti ja vievät parhaat ratkaisut sen jälkeen maailmalle. Näin Espoo voi olla kokoaan merkittävämpi toimija", strategiajohtaja (va.) Pasi Laitala kertoo.

Vuosina 2021–2023 mission tavoitteisiin kohdennetaan 350 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -ohjelman tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta. Lisäksi kaupunkeja tuetaan löytämään kehittämis- ja investointirahoitusta myös muista rahoituslähteistä.

”Espoolaisille asukkaille edelläkävijätyö näkyy yhä enemmän uusien ratkaisujen kehittämisessä ja arjen sujuvuuden ja kestävyyden paranemisessa. Tavoitteena, että kehittämistyö vahvistaa osaltaan Espoon taloutta ja työllisyyttä sekä nostaa esiin paikallisia ratkaisuja”, lisää kestävän kehityksen päällikkö Helena Kyrki.

Euroopan johtavat ilmastokaupungit kesäkuussa koolla Espoossa

Kaupunkien ilmastojohtajuus on yksi kantavista teemoista Espoon kesäkuussa järjestämässä Eurocities-verkoston vuosifoorumissa, joka kokoaa eurooppalaisten kaupunkien poliittista ja virkajohtoa Espooseen.

Euroopan komission varapresidentti Frans Timmermans on yksi Espooseen saapuvista päättäjistä ja konferenssin pääpuhujista. Timmermans vastaa komission ilmastoasioista sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (European Green Deal). Espoolle eurooppalainen yhteistyö ja dialogi komission ja muiden kaupunkien kanssa on tärkeä tapa viedä Espoo-tarinan tavoitteita eteenpäin.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen päällikkö Helena Kyrki, puh. +358 43 8248661, helena.kyrki@espoo.fi

Euroopan komission lista valituista kaupungeista - EU Cities Mission: Meet the cities(ulkoinen linkki)

Espoo.fi/kestavakehitys

Kestävä Espoo -ohjelma on yksi neljästä Espoon valtuuston perustamasta kehitysohjelmasta, joiden avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

 

 

 

  • Kestävä kehitys
  • Ilmasto