Kestävä kehitysKestävä kehitys

Kestävä Espoo

Espoon kestävän kehityksen työssä kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön tulevaisuuden kestäviä kaupunkiratkaisuja yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja toimiva arki hiilineutraalissa kaupungissa.

Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t, Sustainable Development Goals) vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki kehittää yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista kaupunkielämästä.

Kestävä Espoo -ohjelman kehittämistä, kokeiluja ja yhteistyötä tehdään pääasiassa ulkoisen rahoituksen mahdollistamissa projekteissa. Niiden kautta etsitään espoolaisten arkea helpottavia ratkaisuja esimerkiksi vähähiiliseen liikkumiseen, puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen ja älykaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on löytää paikallisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan globaaleja haasteita.

Valtuustokauden 2021-2025 Kestävä Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet.