Espoo-tarina

Espoo-tarina on Espoon strategia. Se suuntaa kaupungin toimintaa entistä paremmin ja selkeämmin yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan 25.10.2021. Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan Espoo-tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat tarinansa ja tavoitteensa Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista. Tarinaa toteutetaan arjen työssä.

Espoon visio

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoon arvot ja toimintaperiaatteet

  • Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen
  • Espoo on vastuullinen edelläkävijä
  • Espoo on oikeudenmukainen

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja ohjelmajohtaminen

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Erityistä poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa ovat ohjelmien ohjausryhmät, jotka koostuvat viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä.

Valtuustokauden 2021–2025 poikkihallinnolliset ohjelmat ovat: