Den prisbelönta företagaren Fadumo Ali siktar mot internationella marknader och börsen

Publicerad: 13.4.2022 7.35

Till årets företagare i Esbo har utsetts Fadumo Ali. Hon är Hoiwa Oy: s grundare och verkställande direktör med somalisk bakgrund. Som företagare har den 35-åriga invandrarkvinnan Fadumo Ali gjort Hoiwa Oy till en exceptionell framgångssaga på kort tid. Hoiwa är ett social- och hälsovårdsföretag som fungerar som en pålitlig partner för den offentliga och privata sektorn i hela Finland.

Hoiwa Oy startades för bara två år sedan 2020. Redan under det första året ökade företagets omsättning till nästan en halv miljon euro och gick till över 4,2 miljoner euro under den andra räkenskapsperioden.

Företaget inledde sin verksamhet med en kontorsanställd och nu jobbar tio anställda på kontoret. Efter det första året fanns det cirka 400 hälso- och sjukvårdsexperter på Hoiwas listor, och nu 2 500. Sällsynt starka tillväxtsiffror för vilket företag som helst. Hoiwa Oy har varit lönsamt från början, vilket har möjliggjort en hög tillväxttakt.

De Esbobaserade företagarkollegor som står bakom nomineringen, uppmärksammade också att Hoiwa Oy, under ledning av Fadumo Ali, har anställt ett betydande antal svårsysselsatta invandrare. Dessutom kan företaget erbjuda sina anställda en bättre lönenivå än normalt samt goda arbetsförhållanden.

Hoiwas grundare, VD och styrelseordförande, Fadumo Ali, är en omtyckt chef och arbetsgivare.  Hon har en mycket positiv inställning till företagande. Fadumo har ställt upp betydande tillväxtmål för Hoiwa Oy. Företagets mål är att utvidga sin verksamhet till internationella marknader och att söka sig till börsen.

Årets företagare i Esbo har utsetts sedan 1980. Kurt Linderoos, grundare av den framgångsrika reklambyrån Takapiru, blev den första att utses till årets företagare. Att bli årets företagare har nästan alltid inneburit att den prisbelönade och dennas företag fortsätter att nå framgång, till och med i ännu snabbare takt. Espoon Yrittäjäts jury är övertygad om att detta också sker med Fadumo Ali, grundaren av Hoiwa Oy.

Fadumo Ali tilldelades priset Årets företagare av Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och vice ordförande av Espoon yrittäjät Markku Sahi den 5 april 2022 i Dipoli.

Mer information:

  • Styrelseordförande i Hoiwa Oy, verkställande direktör Fadumo Ali, tfn 040 199 3597
  • Erkki Pärssinen, verkställande direktör av Espoon yrittäjät, tfn 050 411 1104
  • Företagande