Mödra- och barnrådgivningen från 4.4.2022

Publicerad: 21.3.2022 8.54

Inställningen till smitta med coronaviruset och förordnande av personer som exponerats för smitta i karantän har förändrats betydligt. Därför vill också vi på stadens mödra- och barnrådgivning normalisera verksamheten och åter ta i bruk mera resurser enligt hur situationen utvecklar sig.

Kontakt med mödra- och barnrådgivningen 

Du kan boka tid och fråga om råd på tfn 09 816 228 00 måndag till fredag kl. 8.30–13.30. Ibland har vi rusning och hinner med återuppringningen först följande vardag. Vi försöker nå dig tre gånger och därefter faller ditt namn bort från återuppringningslistan.

Rådgivningens chatt där du är anonym och rådgivningens chatt som kräver stark autentisering är öppen mån–fre kl. 8.30–13.30.

Bokning på webben

Tidsbokningen för barn i lekåldern på e-tjänsten är tills vidare stängd. På e-tjänsten kan du fortfarande kontrollera, flytta och avboka mottagningstider och boka tid för öppen rådgivning via videosamtal (webbrådgivning) och för parrådgivning.

  • Gå till sidan espoo.terveytesi.fi(extern länk). För att boka tid på webben ska barnets vårdnadshavare autentisera sig med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Mödrarådgivningens tjänster för gravida

Rådgivningsbesöken för gravida utförs enligt det normala programmet, med undantag av det första läkarbesöket under graviditetsvecka 17–18, som ordnas vid behov. Det första besöket efter förlossningen ordnas i regel på rådgivningsbyrån.

Barnrådgivningens tjänster

De regelbundna undersökningarna för barn på 0–1,5 år utförs som normalt. 

Hälsoundersökning av 4-åringar hos hälsovårdaren genomförs normalt under våren för de barn som fyller 4 år 1.4.2022 eller senare. För barn som inte deltagit i hälsoundersökningen för 4-åringar ordnas en mer omfattande hälsoundersökning när de fyller 5 år.

Under våren erbjuder vi tider för andra barn i lekåldern (2-, 3- och 5-åringar) enligt bokningssituationen med betoning på behovet av särskilt stöd eller om barnet missat en regelbunden hälsokontroll. 

Om ditt barn börjar i årskurs 1 i augusti 2022 kan du boka en tid för hälsoundersökning för ettor hos skolhälsovården. Hälsoundersökningar utförs under hela skolåret. 
Inom läkarmottagningen på rådgivningen kan det dock ske ändringar.

Det kan bli ändringar i rådgivningsbyråns läkarbesök.

Du kan boka 15 minuter för vaccinering enligt det nationella vaccinationsprogrammet på rådgivningens telefontjänst eller på chatten med autentisering.

Kom till rådgivningsbyrån bara när du är frisk. Tvätta händerna eller använd handsprit när du kommer till rådgivningen och när du avlägsnar dig. Använd ansiktsskydd under hela besöket.

  • Mödra- och barnrådgivning