Under vårterminen 2022 erbjuder vi i synnerhet tjänster för elever/ familjer som har bekymmer och behov av stöd.

Personal på Esbo stads skolhälsovård har deltagit i kritiska hälsovårdsuppdrag med anledning av coronapandemin, såsom vaccination mot coronaviruset och smittspårning. Därför är vi nu överbelastade och skolhälsovården släpar efter.

Observera att vi i regel inte kommer att skicka kallelser till hälsoundersökningar och andra besök på vår mottagning under våren. Om vårdnadshavaren är bekymrad över elevens tillväxt, utveckling eller välbefinnande, kontakta skolhälsovårdaren.

Eleverna har möjlighet till

  • hälsoundersökning hos hälsovårdare i årskurs 1–10
  • hälsoundersökning hos läkare i årskurs 1 och 8. Barnet ska besöka hälsovårdarens mottagning innan en läkartid kan bokas.
  • en gemensam hälsoundersökning med läkare och hälsovårdare i årskurs 5.

Tidsbokning för hälsoundersökning

Boka tid till hälsoundersökning

Barnen kommer till hälsoundersökningarna med tidsbokning, med undantag av undersökningarna i årskurs 2 och 4, till vilka eleverna kallas under skoldagen.

Det går alltid bra att boka en tid hos hälsovårdaren. När elever besöker hälsovårdarens mottagning för hälsoundersökning eller någon annan orsak kan vårdnadshavaren delta i besöket också på distans. Vill du delta i mottagningen på distans, kontakta hälsovårdare i förväg och meddela din e-postadress.

Hälsoundersökningar i årskurs 1-10