Esbo hyr ut Oitans campingplats till ett företag som utvecklar området för glamping och hållbar turism

Publicerad: 24.3.2022 12.52

Esbo stad föreslår att Oitans campingplats hyrs ut till Jotuca Oy för 25 år. Företaget har som mål att utveckla campingplatsen till ett av de mest attraktiva turistmålen i huvudstadsregionen. Staden anser att projektet stöder en långsiktig utveckling av det populära friluftsområdet i Oitans som finns i campingplatsens omedelbara närhet.

Oitans campingplats ligger i omedelbar närhet av det populära friluftsområdet i Oitans. Oitans friluftsområde erbjuder mångsidiga aktiviteter året om.Bild: Janne Ketola / Summit Media Oy

Esbo vill också i fortsättningen vara den hållbaraste staden i Europa. Stadens mål är också att satsa på att utveckla olika koldioxidsnåla former av turism.

Jotuca har som mål att göra Oitans till ett betydande ställe för ”glamping” och ett attraktivt resemål inom hållbar turism som lockar besökare också från utlandet. Ordet ”glamping” kommer från engelskans ”glamorous camping” och skulle också kunna kallas för ”lyxcamping”. Med glamping avses tält med alla bekvämligheter och därtill hörande högklassiga tjänster mitt i naturen.

Oitans campingplats finns på adressen Oitansvägen 1. Området som ska hyras ut är cirka åtta hektar stort. I området finns en receptionsbyggnad, två servicebyggnader och 29 stockstugor. Dessutom finns det en stockbastu och ett återvinningsskjul i området. En del av byggnaderna som staden äger är i dåligt skick. Hyresgästen har rätt att riva byggnader som är i dåligt skick eller olämpliga för verksamheten.

I byggprojektet eftersträvas utsläppssnåla eller klimatneutrala alternativ

Företaget planerar att i två skeden bygga 20 inkvarteringsenheter som kan användas året runt. Målet är att de första ska kunna tas i bruk så fort som möjligt. De befintliga stugorna som är i gott skick tas i bruk och delar av de stugor som är i dåligt skick kan utnyttjas vid byggandet av lyxtälten, om deras skick tillåter det.

För en del av vagnplatserna ändras användningsändamålet och på dem byggs en terrass av trä och ovanpå terrassen placeras tält med dubbelsäng och el som möjliggör inkvartering under sommaren.

Företaget strävar efter att utnyttja och återanvända så mycket som möjligt av det som redan finns. Det strävar efter så utsläppssnåla eller klimatneutrala alternativ som möjligt vid byggandet, vilket också motsvarar stadens mål.

Jotuca har som mål att inom fem år bygga en service- och hotellbyggnad som stöder den övriga verksamheten samt en fest-, vistelse- och restauranglokal i området. Målet är att skapa ett naturorienterat turistcentrum som huvudstadsregionen saknar.

Företaget har tidigare motsvarande erfarenhet av att utveckla Salmi friluftsområde i Vichtis. Det ansvarar också för den kommersiella verksamheten, kundservicen och för att ge information om naturutflykter vid Finlands naturcentrum Haltia i Noux i Esbo.

100 000 besöker Oitans varje år

Oitans friluftsområde, som är beläget vid Bodom träsk, har över 100 000 besökare årligen och aktiviteter året om. De mångsidiga skidspåren betjänar från början av vintern långt in på våren. På sommaren kan man bland annat simma, cykla, åka rullskidor och spela frisbeegolf i Oitans. Angry Birds-lekparken lockar barnfamiljer till området. I området finns också kafé- och restaurangtjänster samt festlokaler som hyrs ut.

Både Oitans och närliggande Noux nationalpark har stor potential för naturturism.

Campingplatsen har varit ur bruk sedan 2019.

Hösten 2021 sökte Esbo om en ny aktör för Oitans campingplats med hjälp av anmälnings- och förhandlingsförfarande. Det kom in sammanlagt åtta ansökningar, av vilka Jotuca uppfyllde kriterierna bäst.

Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion behandlar ärendet på sitt möte måndag 28.3.

  • Hållbar utveckling
Esbo centrum