Trafik med låga utsläpp har utvecklats som företagssamarbete genom olika experiment

Publicerad: 3.2.2022 8.48
Mattby centrum är en knutpunkt i Esbo trafik.
Inom projektet Färdsätt med låga utsläpp vid trafikknutpunkter har man utvecklat tjänster vid livligt trafikerade trafikknutpunkter.Bild: Olli Urpela

Målet med projektet ”6Aika: Färdsätt med låga utsläpp vid trafikknutpunkter ” som just slutfördes var att förbättra affärsmöjligheter för företag inom trafikbranschen och främja utsläppsfria färdsätt i stadsmiljön. Esbo stad var projektets huvudaktör. Andra aktörer var Business Tampere, Uleåborgs stad, Åbo stad och Åbo yrkeshögskola.

Målet med 6Aika-projekten är att utveckla ännu bättre tjänster i städerna samt generera nytt kunnande, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser i Finland. 6Aika-arbetet genomförs med EU-finansiering till slutet av 2022. 6Aika-strategin genomförs av Finlands sex största städer: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

Inom projektet Färdsätt med låga koldioxidutsläpp vid trafikknutpunkter utvecklades och testades nya tjänster för färdsätt särskilt vid trafikknutpunkter. Med trafikknutpunkter avses stadscentra med stark kollektivtrafik och ett stort antal besökare.

Mångsidiga färdsättstest i stadsmiljö

Exempel på test som har genererats i Esbo inom ramen för projektet är test rörande laddskåp för elcykelbatterier tillsammans med LatausPolku Oy. I ett laddskåp kan man tryggt lämna ett elyckelbatteri till exempel då man ska uträtta ärenden. Laddskåp testas i köpcentret Iso Omena och vid Otnäs metrostation.

Tillsammans med Omago Oy genomförde vi ett områdesbiltest där sambruksbilar användes i Mattby, Esbo centrum och Alberga. Tjänsten har senare utvidgats så att den täcker allt flera stadsdelar i Esbo.

Vid Hagalunds metrostation genomförde vi tillsammans med Citynomadi Oy tjänsten Way Finder, som guidar resenärer vidare till olika ställen i Hagalund. Tjänsten som finns på Citynomadis webbplats underlättar att hitta fram då man anlänt till metrostationen genom att ge tydliga väganvisningar.

Inom projektet gjorde vi flera olika utredningar och test för att se hur robotbussar och automatisk trafik skulle fungera i stadstrafik. Vi kallade samman experter inom trafikbranschen till våra seminarier, och erbjöd den senaste informationen om den framtida utvecklingen och verksamhetsmöjligheter för robotbussar. 

Andra test som genomfördes inom projektet finns på vår projektwebbplats(extern länk) (på finska).

Vid det avslutande seminariet presenterades det man fått tillstånd inom projektet

Det avslutande seminariet för projektet Färdsätt med låga koldioxidutsläpp vid trafikknutpunkter hölls som webinar den 1 december 2021. Du kan se en inspelning på Åbo stads YouTube-kanal(extern länk). Representanterna för städerna som deltagit i projektet berättade om sina egna test och testresultaten. Städerna och företagspartnerna utvecklade inom projektet nya tjänster för färdsätt, resekedjor, det vill säga kombinationer av flera färdsätt, parkeringssystem, eldrivna färdmedel samt autonom busstrafik.

Keynote-talaren professor Arto O. Salonen berättade visioner om framtida färdsätt i stadsmiljö. Han berättade bland annat att cykling och gång kommer att bli populärare i framtiden. Han bedömde att färdsätt som grundar sig på muskelkraft även annars allmänt kommer att öka i popularitet.

Utvecklingsarbetet för hållbar och utsläppsfri trafik i Esbo fortsätter

Vid Esbos kompetenscenter för hållbar utveckling pågår flera projekt om hållbara färdsätt och trafik som utvecklas tillsammans med samarbetspartner. Bland annat inom projekten Lösningsväg till ekosystemet för hållbar tillväxt (RAKKE) och Genomförandestigen för utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO) utvecklas lösningar för utsläppsfri och hållbar trafik tillsammans med samarbetspartner.

Inom projektet RAKKE utvecklas och utvidgas ekosystem inom centrala tillväxtbranscher inom Nylands digitala och gröna övergång tillsammans med hundra företag och andra utvecklingsaktörer. Esbo fungerar som utvecklingsmiljö och aktiv samarbetspartner. I detta projekt fokuserar vi särskilt på att främja användningen av biogas för tunga fordon, och att göra transporterna och fordons- och maskinparken inom Esbos egen logistik kolneutral. Vi hoppas få även nya samarbetspartner med i projektet.

Inom KETO-projektet främjas Esbos kolneutralitetsmål genom att uppmuntra och underlätta byggandet av laddpunkter för elbilar vid bostadsaktiebolag, arbetsplatser och parkeringsanläggningar. Invånarna kan delta i utvecklingen i verkstäderna som ordnas i slutet av våren 2022. I dem bearbetas verksamhetsmodeller för att göra det lättare för bostadsaktiebolag att bygga laddpunkter för elbilar och ta hållbara energilösningar i bruk. Därtill vill staden försäkra sig om att infrastrukturen i de parkeringshallar som är i dess besittning utvecklas, och stöder för sin del på så sätt elektrifieringen av trafiken i Esbo.

Mer information:

Trafikutvecklingschef Mari Päätalo, 040 639 4550, mari.paatalo@espoo.fi

Följ oss i sociala medier: #KestäväEspoo #Liikennehubit #HållbartEsbo #Trafikknutpunkter #6Aika #MobilityHubs #SixCities.

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Hela Esbo