Vähäpäästöistä liikkumista on kehitetty yritysyhteistyössä erilaisin kokeiluin

Julkaistu: 3.2.2022 8.02
Matinkylän kaupunkikeskus on yksi Espoon liikenteen solmukohdista.
Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa on kehitetty liikenteen vilkkaiden solmukohtien palveluita.Kuva: Olli Urpela

Juuri päättyneen ”6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa” -hankkeen tavoitteena oli parantaa liikennealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää päästötöntä liikkumista kaupunkiympäristössä. Espoon kaupunki oli hankkeen päätoteuttaja. Muita hankkeen toteuttajia olivat Business Tampere, Oulun kaupunki, Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu.

6Aika-hankkeiden tavoitteena on kehittää kaupunkeihin entistä parempia palveluja sekä synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 6Aika-työtä tehdään EU-rahoituksella vuoden 2022 loppuun asti. 6Aika-strategiaa toteuttavat kuusi Suomen suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uusia liikkumispalveluja erityisesti liikennehubeissa. Liikennehubeilla tarkoitetaan liikkumisen solmukohtia eli kaupunkikeskuksia, joissa on vahva joukkoliikenne ja suuri kävijämäärä.

Monipuolisia liikkumisen kokeiluja kaupunkiympäristössä

Espoossa hankkeen puitteissa syntyneitä kokeiluja ovat olleet muun muassa sähköpyörien akkujen latauskaappeihin liittyvät kokeilut LatausPolku Oy:n kanssa. Latauskaappiin voi jättää sähköpyörän akun turvallisesti esimerkiksi asioinnin ajaksi. Latauskaapit olivat testikäytössä kauppakeskus Ison Omenan ja Otaniemen metroaseman tiloissa.

Yhdessä Omago Oy:n kanssa teimme alueautokokeilun, jossa Matinkylässä, Espoon keskuksessa ja Leppävaarassa otettiin käyttöön yhteiskäyttöautoja. Palvelu on myöhemmin laajentunut kattamaan yhä useampia Espoon kaupunginosia.

Tapiolan metroasemalle toteutimme Citynomadi Oy:n kanssa Way Finder -palvelun, joka opastaa matkustajaa ohjaamalla häntä eteenpäin Tapiolan eri lähikohteisiin. Citynomadin verkkosivujen kautta toimiva palvelu helpottaa perille löytämistä metroasemalle saapumisen jälkeen ja antaa selkeät ohjeet reitin etenemiseen.

Robottibusseihin ja automaattisen liikenteen toimintamahdollisuuksiin kaupunkiympäristössä liittyen hankkeessa teimme useita eri selvityksiä ja kokeiluja. Kokosimme yhteen liikennealan asiantuntijoita seminaareihimme, tarjoten viimeisintä tietoa robottibussien tulevaisuuden kehityspolusta ja toimintamahdollisuuksista.  

Hankkeessa tapahtuneita muitakin kokeiluja esitellään hankesivuillamme(ulkoinen linkki).

Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen aikaansaannoksia

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen loppuseminaari järjestettiin webinaarina 1.12.2021. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Turun kaupungin YouTube-kanavalla(ulkoinen linkki). Hankkeessa mukana olleiden kaupunkien edustajat kertoivat tilaisuudessa omista kokeiluistaan ja niiden tuloksista. Kaupungit ja yrityskumppanit kehittivät hankkeessa uusia liikkumispalveluja, matkaketjuja eli usean matkustustavan yhdistelmiä, pysäköintijärjestelmiä, sähkökäyttöisiä liikkumisvälineitä sekä autonomista bussiliikennettä.

Tilaisuuden keynote-puhuja, professori Arto O. Salonen kertoi visiota tulevaisuuden liikkumisesta kaupunkiympäristössä. Tulevaisuuden liikkumisen kehityssuunnista hän kertoi muun muassa pyöräilyn ja kävelyn suosion nousevan. Hän arvioi lihasvoimaan perustuvan liikkumisen suosion olevan muutenkin yleisesti kasvussa.

Kestävän ja päästöttömän liikenteen kehitystyö Espoossa jatkuu

Espoon kestävän kehityksen osaamiskeskuksessa on käynnissä useita kestävää liikkumista ja liikennettä kumppanien kanssa kehittävää hanketta. Muun muassa hankkeissa Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin RAKKE ja Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO kehitetään vähäpäästöisen ja kestävän liikenteen ratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa.

RAKKE-hankkeessa kehitetään ja laajennetaan Uudenmaan digitaalisuuden ja vihreän siirtymän keskeisten kasvualojen ekosysteemejä yhdessä sadan yrityksen ja muiden kehittäjätoimijoiden kanssa. Espoo toimii kehitysympäristönä ja aktiivisena kumppanina. Tässä projektissa keskitymme erityisesti biokaasun edistämiseen raskaiden ajoneuvojen osalta ja Espoon oman logistiikan kuljetusten ja ajoneuvo- ja konekannan muuttamiseen hiilineutraaliksi. Toivomme yhteistyöhön mukaan myös uusia kumppaneita.

KETO-hankkeessa edistetään Espoon hiilineutraalisuustavoitetta kannustamalla ja helpottamalla sähköautojen latauspisteiden rakentamista taloyhtiöissä, työpaikoilla ja pysäköintilaitoksissa. Asukkaat voivat osallistua kehitystyöhön loppukeväällä 2022 järjestettävissä työpajoissa, joissa muotoillaan taloyhtiöille toimintamalleja sähköautojen latauspisteiden rakentamisen ja kestävien energiaratkaisujen käyttöönoton helpottamiseksi. Lisäksi kaupunki haluaa varmistaa, että sen hallussa olevien parkkihallien infrastruktuuri kehittyy ja tukee näin osaltaan liikenteen sähköistymistä Espoossa.

Lisätietoa:

Liikenteen kehittämispäällikkö Mari Päätalo, 040 639 4550, mari.paatalo@espoo.fi

Seuraa sosiaalisessa mediassa: #KestäväEspoo #Liikennehubit #6Aika #MobilityHubs #SixCities.

  • Kestävä kehitys
  • Kaupunkikehitys
Koko Espoo