Skolorna frångår rekommendationen om ansiktsskydd för elever i åk 3–5

22.2.2022 13.57

Användningen av ansiktsskydd rekommenderas för elever och studerande i årskurserna 6–10 och i gymnasierna, från och med den 2.3, om de inte har en särskild hälsorelaterad orsak att inte använda ansiktsskydd.

Eleverna i årskurserna 3–5 får använda ansiktsskydd om de vill. Staden erbjuder ansiktsskydd, men man får också använda egna. 

Vårdnadshavare kan bjudas in till skolor och läroanstalter. Också föräldramöten kan ordnas i skolor eller läroanstalter. Vi rekommenderar att utvärderingssamtal i första hand ska ordnas på distans, men de kan också skötas på plats.

Den tillfälliga ändringen i Esbo caterings matsedel

Den tillfälliga ändringen i Esbo caterings matsedel upphör och vi återgår till den normala matsedeln efter vinterlovet. Ändringen berodde på en plötslig och drastisk försämring av coronaläget som vi gjorde för att säkerställa smidiga måltider i den exceptionella situationen.

Vi hoppas att det inte uppstår så allvarliga situationer som den här coronapandemin i fortsättningen.

  • Coronavirus
  • Fostran och lärande
  • Grundskola