Resultatet av välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Publicerad: 3.2.2022 10.05

I Västra Nyland låg valdeltagandet i välfärdsområdesvalet på 48,0 procent, vilket är något högre än för hela landet, 47,5 procent.

Valdeltagandet i Västra Nyland per kommun(extern länk)

Till välfärdsområdesfullmäktige i Västra Nyland valdes sammanlagt 79 ledamöter. Av de valda är 68,4 procent kvinnor, medan andelen kvinnor i hela landet är 53 procent. Välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet 1.3.2022.

Platserna i välfärdsområdesfullmäktige fördelas mellan partierna på följande sätt:

Samlingspartiet 27
SDP 13
SFP 12
De gröna 10
Sannfinländarna 6
Vänsterförbundet 4
Centern 3
Kristdemokraterna 2
Rörelse Nu 1
Valta kuuluu kansalle 1

Kommunvis fördelas platserna enligt följande:

Esbo 47
Kyrkslätt 8
Lojo 8
Vichtis 6
Raseborg 5
Grankulla 2
Hangö 1
Ingå 1
Högfors 1

De valdas namn, partier, hemkommuner och antal röster(extern länk)

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023.

Läs mera:

Nyhet 24.1.2022 Den politiska övervakningsgruppen gav ett förslag till politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde