Klientavgifterna för social- och hälsovård ändras från 1.2.2022

1.2.2022 10.40Uppdaterad: 13.2.2022 13.04

Klientavgifterna ändras på grund av så kallade indexhöjningar. Dessutom inför vi nya avgifter, bland annat för videomottagning och distansmottagning.

En del klientavgifter stiger på grund av en indexhöjning. Sådana är avgifterna för mun- och tandvård och läkarintyg, avgiften för en oanvänd tid som inte avbokas i tid och avgiften för avbyte vid närståendevårdarens ledighet. Indexhöjningens verkning på en avgift är högst 1,78 procent. 

Nya avgifter: för hälsocentralsläkarens mottagning via video är avgiften 13,10 euro per besök och för fysioterapeutens mottagning via video är avgiften 7,20 euro per besök. Avgiften tas ut för de tre första läkarbesöken under kalenderåret, inklusive distansmottagning och mottagning på plats.

Den boendeavgift som tas ut i stället för hyra inom funktionshinderservicen höjs till 250 euro per månad. Den avgift för uppehälle som tas ut vid en enhet för boendeservice höjs från 20 euro till 50 euro per månad. För familjevård tas i fortsättningen också ut en boendeavgift i stället för hyra.

Klientavgiften inom barnskyddet beräknas i fortsättningen på samma sätt som underhållsbidraget och i fortsättningen används klientavgifterna också för medlen för barnets eget hushåll.

Stadsstyrelsen godkände ändringarna av klientavgifterna 10.1.2022.

Mer information

Social- och hälsovården klientavgifter

  • Fakturering