Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Asiakasmaksuja peritään esimerkiksi terveyskeskuskäynneistä, hammashoidosta, kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluista, asumispalveluista, sairaala- ja laitoshoidosta sekä lääkärintodistuksista.

Peruuta aika, jos et pääse vastaanotolle! Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 50,80 euroa.

Aika pitää peruuttaa viimeistään vastaanottoa edeltävänä arkipäivänä klo 14.00 mennessä. Peruutuksen voi tehdä puhelimitse aukioloaikoina tai netissä ympäri vuorokauden(ulkoinen linkki)

Klikkaa alla olevia otsikoita, niin saat esille tarkemmat tiedot ja ohjeet.

Lisätietoja asiakasmaksuista

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakasmaksutiimi

09 8165 7261Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9–13. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunta, Asiakasmaksut, PL 207, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992(ulkoinen linkki)), asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992(ulkoinen linkki)) sekä Espoon kaupunginhallituksen päätöksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.