Delade bilars popularitet ökar i Esbo

9.2.2022 7.05
Du kan använda din mobiltelefon för att låsa upp en delad bil.
Du får tillgång till Omagos områdesbilar med din mobiltelefon.Bild: Olli Urpela

Intresset för delade bilar ökar. I Esbo finns redan flera företag som erbjuder delade bilar. Allt fler invånare i Esbo har tillgång till bilpoolstjänster, eftersom verksamheten har utvidgats till att omfatta en stor del av stadsdelarna i Esbo. Bilpoolstjänster gör det möjligt att avstå från egen bil eller att inte skaffa egen bil.

Projektet Färdsätt med låga koldioxidutsläpp vid trafikknutpunkter genomförde 2021 ett experiment med områdesbilar tillsammans med Omago Oy i fyra stadsdelar i Esbo. Med en områdesbil avses en tjänst för delade bilar där bilen både tas i bruk och lämnas tillbaka till samma område. Efter experimentet har bilpoolstjänsten utökats. Omagos delade bilar finns i Esbo centrum, Mattby, Södra och Norra Alberga, Hagalund, Norra Hagalund och Kilo. För närvarande har Omago Oy 16 bilar i Esbo, med cirka 150 aktiva användare.

Olika koncept och tjänsteleverantörer

Företag som erbjuder delade bilar med olika koncept, bilurval och drivkraft i Esbo är bland annat Aimosharing (extern länk) och Omago (extern länk). Delade bilar finns både som bilpoolstjänster och som peer-to-peer-uthyrning, som erbjuds av andra konsumenter. Via peer-to-peer-bildelning kan ägaren hyra ut sin bil till andra användare. I Bilpoolstjänsten faktureras bilen enligt bilens användningstid, och vissa tjänster har även en fast månadsavgift. Det finns både bensindrivna bilar och elbilar.

Varför välja delad bil istället för egen bil?

En delad bil är framför allt enkel, förmånlig och ekologisk. – Delade bilar är ett sätt att röra sig, och de ger friheten att köra bil utan att behöva oroa sig för att äga bil. Som användare av bilpoolstjänster vet du exakt hur mycket det kostar att köra bil. Tjänsten kan användas med telefon och bilen kan tas i bruk på några minuter, säger Iiro Permikangas, affärschef på Omago Oy.

En egen bil används i snitt bara 5 procent av tiden. Undersökningar visar att en delad bil ersätter mellan 8 och 25 bilar. Att köra delad bil är mer genomtänkt än att köra egen bil.

– Genom olika mobilitetsexperiment strävar vi efter att påverka framväxten av nya tjänster som minskar den totala mängden utsläpp. Därför hoppas vi att bilpoolstjänster etableras i Esbo och att de erbjuder ett verkligt alternativ till att äga bil, säger transportutvecklingschef Mari Päätalo vid Esbo kompetenscentrum för hållbar utveckling. – I Esbo är redan 36 procent av hushållen bilfria, fortsätter hon.

Delade tjänster är en del av övergången till tjänstefiering av trafik och delningsekonomi. Delade mobilitetstjänster kan minska utsläppen från trafiken. Ungefär en tredjedel av alla koldioxidutsläpp i Esbo kommer från trafiken. Vi förbinder oss att vara kolneutralt före 2030.

Följ oss på sociala medier: #Trafikknutpunkter #6Aika #MobilityHubs #SixCities

Mer information: Utvecklingschef Mari Päätalo, tfn 040 639 4550, mari.paatalo@espoo.fi

 

  • Hållbar utveckling
Hela Esbo