Västra Nylands välfärdsområde drog upp riktlinjer för beredningen av IKT-upphandlingar och av tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning

28.1.2022 14.47

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde drog upp en principiell riktlinje för hur ekonomi- och löneförvaltningens basfunktioner ska ordnas.

Välfärdsområdet beslutade att bli aktieägare i Sarastia Oy. Dessutom beslutade man, som en principiell riktlinje, att ordnandet av basfunktionerna inom ekonomi- och löneförvaltningen bereds så att Sarastia producerar dessa. Det egentliga beslutet om ordnande av bastjänsterna inom ekonomi- och löneförvaltningen och upphandlingsbesluten i anslutning till detta fattas av välfärdsområdesfullmäktige.

En utredning om läget för beredningen av specialtjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning antecknades för kännedom. Enligt en expertgrupps syn erbjuder en koncentrering av specialtjänsterna till HUS-sammanslutningen de bästa förutsättningarna för tjänsternas kontinuitet under övergångsskedet. Det temporära beredningsorganet konstaterade att det understöder det föreslagna organiseringssättet. Om organiseringsansvaret kan man avtala senare när organiseringsavtalet för HUS utarbetas.

De övriga besluten fattades enligt förslagen.

  • Välfärdsområde