Tre nya insamlingsplatser i Esbo – uttjänta textilier blir nya textilier i inhemsk vidareförädling

28.1.2022 13.49
I insamlingskärlen för uttjänta textilier kan du slänga oanvändbara kläder och hemtextilier. De ska packas tätt i plastpåsar.

Helsingforsregionens miljötjänster har inrättat nya insamlingsplatser för textilavfall. Inom försöket med insamling av uttjänta textilier som inleddes i början av detta år finns det nu i Esbo insamlingskärl i nio köpcenter och på ett självbetjäningslopptorg: Kläder och textilier(extern länk). De nya insamlingskärlen finns på självbetjäningslopptorget i Akseli i Mankans, i Stockmann i köpcentret Ainoa i Hagalund och i köpcentret Iso Omena i Mattby.

Insamlingen av uttjänta textilier fortsätter på Helsingforsregionens miljötjänsters Sortti-stationer, som tar ut en liten behandlingsavgift. Sortti-stationerna har samlat in uttjänta textilier sedan 2019, hittills cirka 120 000 kilogram per år.

Insamlingen är till för trasiga, urblekta eller på annat sätt oanvändbara kläder och hemtextilier, förutsatt att de är torra och rena. Små, torra fläckar stör inte. Textilierna ska packas tätt i plastkassar.

Till insamlingen hör inte underkläder, strumpor, kuddar, täcken, stoppningar, mattor, bälten, väskor eller skor eller textilier med mögel, insekter eller stark lukt. De ska alla kastas i blandavfallet.

Målet är att tredubbla insamlingen av uttjänta textilier

Med försöket vill man underlätta återvinningen genom att placera ut insamlingskärl närmare invånarna. Med försöket tredubblas mängden textilier som samlas in i huvudstadsregionen.

De insamlade textilierna sorteras, behandlas och utnyttjas som råvara för nya textilier.

De textilier som duger som råvara transporteras till Nordeuropas största anläggning för förädling av uttjänta textilier i Pemar, som startade hösten 2021. Där produceras textilfibrer som kan användas i nya produkter, såsom kläder, tråd, filterduk, isoleringsmaterial och akustikplattor.

De textilier som inte kan förädlas och återvinnas utnyttjas i energiproduktionen.

Esbo stad har förbundit sig att främja cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi minskar användningen av nya råvaror och utsläppen från produktionen. Detta stöder således stadens mål att Esbo är klimatneutralt före 2030.

Esbo stad har inom FN:s globala program för föregångsstäder inom hållbar utveckling förbundit sig till att nå FN:s mål för hållbar utveckling till år 2025. För att uppnå målet utvecklar staden tillsammans med företag och andra partner lösningar som fungerar som exempel på ett framtida klimatneutralt stadsliv.

  • Hållbar utveckling
MattbyHagalund