Sellosalens små kulturevenenmang tillåts från 1.2.2022

10.1.2022 9.22Uppdaterad: 7.2.2022 8.43

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att alla kulturlokaler får öppna sina dörrar tisdag 1.2.2022. Inomhus tillåts publiktillställningar med högst 50 personer, om alla har reserverade sittplatser. Utomhus råder ingen begränsning av antalet besökare. Tills vidare krävs inte coronapass i stadens idrotts- och kulturlokaler, publikevenemang eller hobbyverksamhet, enligt beslut av huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona 1.2.2022.

  • Kulturevenemang för en liten publik kan ordnas från 1.2. En del av evenemangen skjuts upp eller ställs in.  Informationen om evenemangen uppdateras på kulturhusens sidor: Sellosalen(extern länk)Esbo kulturcentrum(extern länk)Kannusalen(extern länk)Barnkulturcentret Aurora(extern länk)Utställningscentret WeeGee(extern länk). Regionförvaltningsverket i Södra Finland tillåter publikevenemang med högst 50 personer inomhus, om alla har markerade sittplatser.
  • Biblioteken och museerna är öppna. I lokalerna görs dock arrangemang för att förebygga smittorisken på grund av nära kontakt mellan besökare och sällskap.
  • Coronapass krävs inte längre i samband med publikevenemang, i kulturlokaler eller i muséer. Situationen granskas efter att de nationella riktlinjerna för coronapasset blivit klara.

Vi informerar om evenemangen som ställs in eller senareläggs på de olika kulturhusens webbplatser, där det också finns anvisningar om hur man kan återlämna biljetter som köpts på förhand.

  • Sellosalen
Alberga