Mödra- och barnrådgivningens verksamhet från 13.1.2022

14.1.2022 10.48Uppdaterad: 17.1.2022 11.11

Antalet coronafall har ökat och personal behövs nu för coronavaccinationer och på sjukhuset. Samtidigt har frånvaron bland personalen ökat. På grund av detta måste mödra- och barnrådgivningarna i Esbo åter minska sin verksamhet.

Kontakt med mödra- och barnrådgivningen

Rådgivningens tidsboknings- och rådgivningsenhet betjänar måndag till fredag kl. 8.30–12.30. Vi använder ett system för återuppringning och vi ringer upp dig samma eller följande dag. Vi försöker nå dig tre gånger. Om vi inte lyckas nå dig faller ditt namn bort från återuppringningslistan.

Rådgivningens chatt är öppen mån–fre kl. 10–12.30.

Mödrarådgivningens tjänster för gravida

Rådgivningsbesöken för gravida ordnas enligt normal ordning, med undantag av det första läkarbesöket i graviditetsvecka 17–18, som endast genomförs om det finns ett behov. Det första besöket efter förlossningen ordnas i regel på rådgivningsbyrån.

Barnrådgivningens tjänster

De regelbundna undersökningarna för barn på 0–1,5 år utförs i regel som normalt. Tidpunkterna för läkarbesöken kan dock ändras.

För närvarande kan vi endast erbjuda tider för barn i lekåldern om de har ett behov av särskilt stöd. Om du känner ens en liten oro för ditt barn, kontakta mödra- och barnrådgivningens tidsboknings- och rådgivningsnummer för att diskutera ditt barns situation med en hälsovårdare, tfn 09 8162 2800, vardagar kl. 8.30–12.30.  Du kan också boka tid på den öppna webbrådgivningen för att diskutera på distans med en hälsovårdare. Läs mera på sidan Den öppna webbrådgivningen.  

Om ditt barn börjar i första klass i skolan i augusti 2022 kan du boka en tid för hälsoundersökning för ettor vid skolhälsovården. Hälsoundersökningar utförs under hela skolåret. Mer information om träffen och tidsbokningen får du senare på våren i samband med information för gulnäbbar.

Vaccinering av barn

Du kan boka en 15 minuter lång vaccinationstid för vaccinering enligt det nationella vaccinationsprogrammet genom att ringa mödra- och barnrådgivningens telefontjänst.

Webbtidsbokning

Tidsbokningen för barn i lekåldern är stängd.

Du kan fortsättningsvis boka tid för 
- influensavaccinering 
- den öppna webbrådgivningen
- parrådgivning.

Du kan också kontrollera, flytta eller avboka tider.

Kom till mottagningen bara när du är frisk. Tvätta händerna eller använd handsprit när du kommer till rådgivningen och när du avlägsnar dig. Använd ansiktsskydd under hela besöket. 

  • Mödra- och barnrådgivning