Esbo och Åbo inleder ett samarbete för att utveckla säkert datautnyttjande i kommunerna

Publicerad: 5.1.2022 7.28Uppdaterad: 5.1.2022 8.56

Städerna Esbo och Åbo börjar utveckla kommunernas kunskaper att på ett datasäkert sätt genomföra datautnyttjande och informationsledning. Målet är att skapa verktyg och strategier som kan tillämpas i alla kommuner och som stöder kommunerna vid digitalisering.

Städernas intresse och möjligheter för att utveckla sina tjänster genom att utnyttja data håller på att ökas. Städerna kunde också förbättra tjänsternas effektivitet genom att utnyttja redan existerade data på ett nytt sätt.

För tillfället utnyttjar kommunerna inte denna potential eftersom kommunernas kunskaper på dataskydd och -säkerhet inte ännu är på den nivå som genomförandet förutsätter. Samtidigt utmanar lagstiftning som ändras och kontinuerligt preciseras kommunernas förmåga att reagera de förändringar och möjligheter som digitalisering orsakar.  

Verktyg och strategier till ledningens olika nivåer 

Esbo och Åbo stads gemensamma projekt Säker data börjar bygga verktyg som stöder säkert datautnyttjande och informationsledning både på strategisk, taktisk och operativ nivå. Finansministeriet har beviljat nästan 700 000 € för projektet. Projektet delas ut i fyra arbetspaket som genomförs i samarbete mellan Åbo och Esbo. Projektet pågår under 2022 och det slutar i mars 2023.

Projektet inleds med en utredning om lagstiftningens nuläge som genomförs tillsammans med Åbo universitet. Till stöd för ledningen och utvecklingen av den strategiska nivån genomför Esbo som delgenomförande en referensram för utnyttjande av datasäkra data. I ett senare skede av projektet skapas en strategi för användning av datasäkra data på taktisk och operativ nivå samt en guide som valideras med hjälp av utvalda case-exempel.  

"Tidpunkten för genomförandet av detta projekt är optimal även med tanke på de skyldigheter som följer av lagen om informationshantering. Nu är det möjligt att samordna de nationella säkerhetsåtgärdernas rekommendationer i praktiken", funderar Piia Wollstén, utvecklingschef för informationsledningen i Esbo.

Datasäkra och fungerande tjänster för kommuninvånarna

Kommunens dataskyddsnivå syns ofta inte i invånarnas vardag. Man oroar sig ofta för datasäkerheten först om den sviker. Framgångsrika cyberattacker och dataläckage kan till exempel orsaka stora störningar i tjänsterna och äventyra kommuninvånarnas intimitetsskydd.

För att upprätthålla en god datasäkerhets- och dataskyddsnivå måste kommunen förutse riskhantering och beredskap. Detta kunde ändå inte innebära långsamma datahanteringsprocesser, komplicerade teknologier eller oförmåga att prova och utveckla nya innovationer.  

Genom att förbättra utnyttjande av kundrelationsdata har städerna bättre färdigheter att till exempel personifiera tjänsterna så att de bättre lämpar sig för kundernas individuella behov. Också serviceprocesserna blir snabbare och data går smidigare över bransch- och organisationsgränser. För invånarna syns detta så att tjänsterna fungerar smidigt och högklassigt.  

Utvecklingsarbete gör det möjligt att skapa nya affärsmodeller 

På längre sikt möjliggör städernas fungerande datasäkerhets- och dataskyddpraxis inte bara utveckling av stadens egen verksamhet utan också uppkomst av nya affärsmodeller för företag som utnyttjar data. Syftet med städerna är att stödja bildandet av ett ansvarsfullt och etiskt fungerande dataekosystem som skapar ny vitalitet.  

Projektets resultat utarbetas för att stödja informationsledning i alla kommuner. För att identifiera behov och dela kunskaper välkomnar Esbo och Åbo de intresserade kommunerna och andra intressenter inom den offentliga sektorn till verkstäderna för projektet Säker data. Om verkstäderna och kunskaperna informeras på Esbos och Åbos webbplatser då tidtabellen preciseras under 2022.

Mer information om projektet

  • Esbo stad: Wilhelmiina Griep, projektchef, tfn 040 521 9704 förnamn.efternamn@esbo.fi 
  • Åbo stad: Päivi Penkkala, projektchef för kundrelationerna och servicehanteringen, tfn 040 766 1099, från 17.1.2022 framåt Arto Karilahti, förnamn.efternamn@turku.fi 
  • Innovationsarbete