Espoo ja Turku kehittävät yhdessä tietoturvallista tapaa, jolla kunnat voisivat hyödyntää tietoa

5.1.2022 7.16Päivitetty: 5.1.2022 7.54

Espoon ja Turun kaupungit lähtevät kehittämään tiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista kunnissa tietoturvallisesti. Tavoitteena on luoda kaikkiin kuntiin sovellettavissa olevia työkaluja ja toimintamalleja, jotka toimivat kuntien tukena digitalisaatiossa.

Kaupungeilla on kasvavaa kiinnostusta sekä alati enemmän mahdollisuuksia kehittää palveluitaan dataa hyödyntäen. Kaupungeilla jo olemassa olevaa dataa uudella tavalla hyödyntämällä voitaisiin parantaa palveluiden vaikuttavuutta. 

Tämä potentiaali jää kunnissa tällä hetkellä usein hyödyntämättä, sillä kuntien kyvykkyys ei tietosuojan ja -turvan osalta vielä ole toteutuksen edellyttämällä tasolla. Samanaikaisesti muuttuva ja jatkuvasti tarkentuva lainsäädäntö haastaa kuntien kykyä reagoida digitalisaation tuomiin muutoksiin ja mahdollisuuksiin. 

Työkaluja ja toimintamalleja johtamisen eri tasoille 

Espoon ja Turun kaupunkien yhteinen Turvallinen tieto -projekti lähtee rakentamaan tietoturvallista tiedon hyödyntämistä ja sen johtamista tukevia työkaluja niin strategiselle, taktiselle kuin operatiivisellekin tasolle. Valtionvarainministeriö on myöntänyt hankkeelle lähes 700 000 euron rahoituksen. Projekti jakaantuu neljään työpakettiin, jotka toteutetaan Turun ja Espoon yhteistyöllä. Projekti on käynnissä vuoden 2022 ajan ja se päättyy maaliskuussa 2023.

Projektissa lähdetään liikkeelle lainsäädännön nykytilaa kartoittavasta selvityksestä, joka toteutetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa. Strategisen tason johtamisen ja kehittämisen tueksi toteutetaan Espoon osatoteutuksena Tietoturvallisen tiedon hyödyntämisen viitekehys. Projektin myöhemmässä vaiheessa luodaan taktiselle ja operatiiviselle tasolle tietoturvallisen tiedon hyödyntämisen toimintamalli sekä opas, joita validoidaan valikoitujen case-esimerkkien avulla.

”Ajankohta tämän hankkeen toteutumiselle on optimaalinen tiedonhallintalain tuomien velvoitteidenkin näkökulmasta. Nyt on mahdollista yhteensovittaa kansallisia tietoturvatoimenpiteiden suosituksia käytännön tekemiseen”, pohtii tietojohtamisen kehittämispäällikkö Piia Wollstén Espoosta.

Tietoturvallisella tiedolla toimivia palveluita kuntalaisille 

Kunnan tietoturvan taso ei useinkaan näyttäydy asukkaiden arjessa. Tietoturvasta huolestutaan usein vasta, jos se pettää. Esimerkiksi onnistuneet kyberhyökkäykset ja tietovuodot voivat aiheuttaa suuria häiriöitä palveluissa ja vaarantaa kuntalaisten yksityisyyden suojan.

Hyvän tietoturva- ja tietosuojatason ylläpitäminen edellyttää kunnalta ennakointia, riskienhallintaa ja varautumista. Tämä ei kuitenkaan saisi tarkoittaa hitaita tietojen käsittelyn prosesseja, monimutkaisia teknologioita tai kyvyttömyyttä kokeilla ja kehittää uusia innovaatioita. 

Kun kunnat parantavat kyvykkyyttään asiakkuustietojen hyödyntämisessä, voidaan palveluja esimerkiksi personoida ja ennakoida vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Myös palveluprosessit ketteröityvät ja tieto liikkuu sujuvammin toimiala- ja organisaatiorajojen yli. Asukkaille tämä näyttäytyy laadukkaina ja sujuvina palveluina. 

Kehitystyö mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntymisen 

Pidemmällä tähtäimellä kaupunkien toimivat tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt mahdollistavat paitsi kaupungin oman toiminnan kehittämisen myös dataa hyödyntävien uusien liiketoimintamallien syntymisen yrityksille. Kaupunkien tavoitteena on tukea vastuullisesti ja eettisesti toimivan, uutta elinvoimaa luovan dataekosysteemin muodostumista.  

Projektissa syntyvät tuotokset laaditaan tukemaan kaikkien kuntien tiedolla johtamista. Tarpeiden tunnistamiseksi ja oppien jakamiseksi Espoo ja Turku toivottavat kiinnostunet kunnat ja muut julkisen sektorin sidosryhmät mukaan Turvallinen tieto- projektin työpajoihin. Työpajoista ja opeista viestitään Espoon ja Turun internetsivuilla aikataulun tarkentuessa vuoden 2022 aikana.  

Lisätietoja hankkeesta

  • Espoon kaupunki: Wilhelmiina Griep, projektipäällikkö, puh. p. 040 521 9704, etunimi.sukunimi@espoo.fi
  • Turun kaupunki: Päivi Penkkala, puh. 040 766 1099 14.1.2022 asti, 17.1. alkaen projektipäällikkö Arto Karilahti etunimi.sukunimi@turku.fi 
  • Innovaatiotyö