Västra Nylands välfärdsområde ansluter sig till upphandlingar som Esbo stad genomför

Publicerad: 9.12.2021 14.31

Upphandlingarna gäller arbetskläder och skyddsutrustning, hyrning av arbetskläder, tjänster för tryckbärande och hydrauliska anordningar, serviceleasing för bilförmånsbilar för perioden 2022–2026 samt partner till personalutvecklingstjänster.

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde befullmäktigade Esbo stad att sköta anbudsförfarandena för dessa upphandlingar och fatta upphandlingsbeslut för Västra Nylands välfärdsområde.

Sammanträdesmaterial(extern länk) 9.12.2021, besluten enligt förslagen

Sammanträdesmaterial på finska(extern länk)

Välfärdsområdets beslut(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

 

  • Välfärdsområde