Varje barn har rätt till ett hem och en familj

Publicerad: 23.12.2021 10.20

Skulle du vara intresserad av att bli fosterförälder för ett minderårigt barn som kommit till Finland ensam utan vårdnadshavare?

Inom invandrartjänsterna i Esbo pågår ett pilotprojekt för integrationsfrämjande familjevård. Syftet med pilotprojektet är att ensamkommande barn ska placeras i familjevård i Nyland. Vi söker för närvarande lämpliga familjevårdare för en betydelsefull uppgift.

Som familjevårdare söker vi alla slags familjer, såväl infödda finländare som personer med invandrarbakgrund. Det är viktigt att familjevårdaren har en stabil livssituation, flexibilitet, möjlighet att erbjuda vård och omsorg samt förmåga att möta barnet på ett genuint sätt.

Verksamheten är officiell familjevård, där familjevårdarna utbildas för uppgiften, får vårdarvode enligt familjevårdslagen och får stöd av yrkesutbildade personer för sin uppgift. 

Om du blev intresserad och vill höra mer, kontakta perhehoitokotouttaa@espoo.fi per e-post.

  • Stöd i vardagen