Välfärdsområdets politiska organisation tar form – smidigt beslutsfattande som mål

Publicerad: 15.12.2021 11.52

Hurdan politisk organisation behöver välfärdsområdet för att beredningen av ärenden och beslutsfattandet ska löpa i linje? I Västra Nylands välfärdsområde vill man inte skapa silor eller tunga strukturer. Smidigt beslutsfattande, flexibilitet, invånarnas delaktighet, närdemokrati samt samarbete med kommuner och organisationer lyftes fram när den politiska övervakningsgruppen för beredningen av Västra Nylands välfärdsområde dryftade olika alternativ att bygga den politiska organisationen.

”Övervakningsgruppen är inte ett beslutsfattande organ. Vårt mål är dock att skapa ett så brett samförstånd som möjligt om beslutsstrukturen i det kommande välfärdsområdet, så att välfärdsområdets arbete kan börja smidigt. Förhoppningsvis åstadkommer vi en effektiv och rätlinjig politisk organisation, som dock möjliggör att demokratin förverkligas", säger övervakningsgruppens ordförande Henrik Vuornos.

Det är välfärdsområdesfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde som beslutar om den politiska organisationen. Fullmäktige inleder sin verksamhet i mars 2022. Välfärdsområdet ska ha ett fullmäktige och en styrelse, en revisionsnämnd, en nationalspråksnämnd, en valnämnd, ett ungdomsfullmäktige, ett råd för personer med funktionsnedsättning och ett äldreråd. Till övriga delar har välfärdsområdesfullmäktige omfattande prövningsrätt när det gäller vilken typ av politisk organisation som byggs i välfärdsområdet.

Övervakningsgruppen fortsätter diskussionen vid sitt sista sammanträde 20.1.2022.

  • Välfärdsområde