Smittspårningen i Esbo är överbelastad

Publicerad: 1.12.2021 15.09Uppdaterad: 2.12.2021 8.48

Det ökade antalet coronasmittor har överbelastat smittspårningen i Esbo och i hela huvudstadsregionen.

Måndag 29.11.2021 konstaterades 69 nya smittfall i Esbo och tisdag 30.11.2021 sammanlagt 97 smittfall. I Esbo är incidenstalet för närvarande 355,5. Talet berättar hur många smittfall Esbo haft per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen.

På grund av rusningen har spårningsarbetet sedan 12.11 prioriterats enligt skyndsamhetsklassificeringen i Institutet för hälsa och välfärds åtgärdsanvisning. Antalet smittspårare har ökats under de senaste veckorna. Följande nya smittspårare inleder sitt arbete nästa vecka.

I och med prioriteringen kan man i regel nå äldre personer och personer som eventuellt exponerats vid verksamhetsenheter inom social- och hälsovården med en fördröjning på 0–1 dygn. Större smittutbrott, såsom lokala skol- och daghemsepidemier, sköts med en fördröjning på cirka 3 dygn. För andra insjuknade personer kan fördröjningen av telefonsamtalet vara upp till 11 dygn. De får i första skedet allmänna anvisningar per textmeddelande. Meddelandet innehåller en uppmaning till dem som bor i samma hushåll att stanna i karantän, om de inte har det skydd som vaccinationer eller genomgången coronavirussjukdom ger.

Postningen av karantän- och isoleringsbeslut sker för närvarande med en fördröjning på cirka en månad.

  • Coronavirus