Sjätteklassarna firade det 104-åriga Finland

Publicerad: 3.12.2021 14.58Uppdaterad: 6.12.2021 5.47
Bild: Tiina Raula

Förra fredagen och under nästa vecka firar dryga 3 600 sjätteklassare med lärare Finlands självständighet. Försvarsmaktens beväringsmusikkår och Esbo stad arrangerar festen tillsammans redan femte året i rad. I likhet med fjolåret firas 104-åriga Finland med stadens gemensamma videohälsning även i år.

En fin fest mitt i vardagen

Festen ordnas som stadens gemensamma videohälsning, som sjätteklassarna har fått delta i att skapa. I videohälsningen ingår elevarbeten som eleverna har skickat in. Med finns bland annat bildkonstverk, musikuppträdanden och dans. I festen ingår också den traditionella dansen samt festtal av stadsdirektören och hälsningar från sektorn för fostran och lärande.

Trots att festen ordnas virtuellt och eleverna firar med den egna klassen, har man ändå varit mån om att den högtidliga festkänslan genomsyrar festen. Eleverna har klätt sig prydligt, och under höstens gång har eleverna slipat på dansstegen till kikapo och vals samt övat på orden till Vårt land.  

I Sunan koulu firar klassarna var för sig i skolans gymnastiksal. ”Festen är mycket viktig och väntad för de eleverna som går i sjätte klass i vår skola. Vi njuter av festen och av att vara tillsammans, och stämningen var värdig och festlig även nu, i form av en videohälsning. Eleverna tycker speciellt om att titta på elevarbetena och uppträdandena som eleverna från andra skolor har gjort”, konstaterar musiklärare Tiina Raula från Sunan koulu.

Bild: Tiina Raula

Festen är ett resultat av ett tätt samarbete

Självständighetsfesten för Esbos sjätteklassare ordnades redan för femte gången. Samarbetet mellan Esbo stad och Försvarsmaktens beväringsmusikkår är enastående. Beväringarna planerar festen som en del av ett kursarbete i underofficerskursen.

Även Opinmäkis kampus, Espoo International School, Olarin koulu och Sunan koulu är med i arrangemangen.

Trevlig självständighetsdag till var och en!

Videohälsningen för sjätteklassarnas självständighetsfest går att titta på fram till den 10.12 på Esbos Youtube-kanal(extern länk)

Bild: Tiina Raula
  • Fostran och lärande
  • Grundskola