Rekordmånga unga i Esbo röstade fram en ny ungdomsfullmäktige

Publicerad: 7.12.2021 17.20Uppdaterad: 13.12.2021 11.05
De valda representanterna för ungdomsfullmäktige inleder sitt uppdrag 1.1.2022. Bild: Taru Turpeinen

En ny ungdomsfullmäktige röstades fram i Esbo för perioden 2022–2023. Valet hade rekordmånga kandidater, 104 unga från Esbo i åldern 13–18 år. Rekordmånga röstade, 7 861 röstberättigade unga från Esbo i åldern 13–18 år. Stadsstyrelsen bekräftade valresultatet vid sitt sammanträde 29.11.2021.

En ny ungdomsfullmäktige valdes i Esbo och den består av de 40 unga, som fick flest röster i valet. I valet deltog 104 unga, vilket är ett rekordantal i ungdomsfullmäktiges historia. De valda representanterna för ungdomsfullmäktige inleder sitt uppdrag 1.1.2022.

Valet intresserade de unga i Esbo och således var antalet röstande rekordhögt, 7 861 röstberättigade 13–18-åringar. Nomineringen till ungdomsfullmäktige öppnade 13.9.2021. Valkompassen öppnade 25.10 och röstningen skedde 8–15.11.2021 via en elektronisk röstningsplattform. Av de valda kandidaterna fortsätter 12 från perioden 2020–2021, vilket innebär att ungdomsfullmäktige förstärks med 28 nya ledamöter.

”Ungdomsfullmäktigevalet gjordes väl synligt för de unga och man uppmuntrade dem att påverka. Rekordtalen och de ungas deltagandeaktivitet påverkades dels av det intensiva samarbetet i samband med valarrangemangen med stadens aktörer, som arbetar med unga”, säger Paula Vihiniemi, projektkoordinator vid ungdomstjänsterna. ”I kandidaternas valkompassvar uppkom välbefinnande-, hälso- och mentalvårdstjänster. Vid sidan av dessa var även miljön, klimatförändringen och hållbar utveckling viktiga teman.”

Ungdomsfullmäktige är en effektiv kanal för att påverka stadens beslutsfattande gällande ungdomsfrågor

Ungdomsfullmäktige främjar ungdomsfrågor, lyfter fram de ungas önskemål och berättar om ungas åsikter gällande aktuella frågor. Den tar ställning till frågorna och initiativ för att utveckla hemstaden ur de ungas perspektiv. Alla unga i Esbo som under valåret fyller 13–18 år kan nomineras som kandidat och rösta i valet.

Ungdomsfullmäktige strävar efter att påverka i teman gällande unga, såsom studier, hobbyer och välbefinnande, som inte bara gäller hemkommunen, utan även i hela huvudstadsregionen. Samarbetet över kommungränserna, som blivit intensivare under ungdomsfullmäktigeperioden som upphör, kommer att fortsätta även under den kommande perioden.

Esbo stads ungdomstjänster erbjuder unga även många andra kanaler för att påverka, av vilka den unga kan välja den mest lämpliga för sig själv. Påverka kan man göra till exempel via de ungas egna responskanal(extern länk) genom att ge respons och idéer eller genom att lämna ett initiativ.

”Staden erbjuder unga mångsidig fritidssysselsättning, såsom ungdomslokaler, där de ungas delaktighet utgör utgångspunkten för all verksamhet, planering och genomförande. Vid sidan av roliga saker att göra, har de unga möjlighet att påverka sin egen gemenskap och omgivning även med små gärningar, men om de vill är även mer omfattande deltagande och påverkan möjligt. Påverka kan man göra själv eller tillsammans med vänner. Stöd och hjälp i deltagande och påverkan fås av vuxna, som arbetar med ungdomar, till exempel ungdomsledarna”, summerar Mira Honkaniemi, koordinator för ungdomsarbete, deltagandeverksamhet och hållbart ungdomsarbete.

Namnen på ledamöterna i Esbo ungdomsfullmäktige för perioden 2022–2023 kungjordes 7.12.2021.

Esbo ungdomsfullmäktige 2022–2023

Ahmed Jenit

Ala-Kojola Outi

Alaruikka Sonja

Bergström Maximilian

Heikkola Tapio

Helin Iida

Hoxha Alfred

Ibidokun David

Jantunen Leevi

Karppinen Thomas

Kivijärvi Edwin

Kneckt Otso

Komashinskaya Margarita

Komulainen Aaron

Leijola Topi

Lindfors Sofia

Lybeck Severi

Lähteenmäki Jooa

Manninen Miko

Meng Sofia

Monykuany Nyemuoc

Muller Tara

Mäkitalo Neea

Männikkö Fiia

Nieminen Iiro

Nilsson Sebastian

Nissinen Vilma

Pohjanmaa Kaisa

Rantatupa Pauli

Salmi Vivianne

Savander Markus

Seoudi Josef

Silvekoski Veikka

Solala Totti

Suikkari Noora

Suominen Milla

Tang Ruiyan

Weurlander Hans

Virolainen Juho

Voutilainen Ida

 

  • Ungdomstjänster
  • Fostran och lärande
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning
  • Stadsfullmäktige