Ennätysmäärä espoolaisia nuoria äänesti itselleen uuden nuorisovaltuuston

7.12.2021 17.00Päivitetty: 13.12.2021 11.05
Neljä nuorta kävelemässä.
Valitut nuorisovaltuuston edustajat aloittavat tehtävässään 1.1.2022. Kuva: Taru Turpeinen

Espooseen valittiin uusi nuorisovaltuusto kaudelle 2022–2023. Ehdokkaita vaaleissa oli ennätysmäärä, 104 iältään 13–18-vuotiasta espoolaista nuorta. Äänestämässä kävi ennätysmäärä, 7861 äänioikeutettua 13–18-vuotiasta espoolaista nuorta. Kaupunginhallitus vahvisti vaalituloksen kokouksessaan 29.11.2021.

Espooseen valittiin uusi nuorisovaltuusto, joka koostuu 40 vaaleissa eniten ääniä saaneesta nuoresta. Vaaleissa oli ehdolla 104 nuorta, mikä on nuorisovaltuuston historiassa ennätysmäärä. Valitut nuorisovaltuuston edustajat aloittavat tehtävässään 1.1.2022.

Vaalit kiinnostivat espoolaisia nuoria ja äänestämässä kävi niin ikään ennätysmäärä, 7861 äänioikeutettua 13–18-vuotiasta espoolaista nuorta. Nuorisovaltuustovaalien ehdolle asettautuminen alkoi 13.9.2021. Vaalikone aukesi 25.10. ja äänestys tapahtui sähköistä äänestysalustaa käyttäen 8.-15.11.2021. Valituista ehdokkaista 12 jatkavat kaudelta 2020–2021, joten nuorisovaltuusto vahvistuu 28 uudella jäsenellä.

”Nuorisovaltuuston vaalit tehtiin nuorille isosti näkyväksi ja nuoria kannustettiin vaikuttamaan. Ennätysmääriin ja nuorten osallistumisaktiivisuuteen vaikutti osaltaan vaalien järjestelyissä tehty tiivis yhteistyö kaupungin nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kesken”, nuorisopalveluissa projektikoordinaattorina toimiva Paula Vihiniemi kertoo. ”Ehdokkaiden vaalikonevastauksissa nousivat esiin hyvinvointi, terveys ja mielenterveyspalvelut. Näiden ohella myös luonto, ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys olivat tärkeitä teemoja.”

Nuorisovaltuusto on tehokas väylä vaikuttaa nuorten asioihin kaupungin päätöksenteossa

Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin asioihin. Se ottaa kantaa ja tekee aloitteita ja kannanottoja kehittäen kotikaupunkia nuorten näkökulmasta käsin. Kaikki vaalivuonna 13–18-vuotta täyttävät espoolaiset nuoret voivat asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.

Nuorisovaltuustot pyrkivät oman kuntansa lisäksi vaikuttamaan aktiivisesti myös koko pääkaupunkiseudun nuoria koskevissa teemoissa, kuten opiskeluun, harrastuksiin ja hyvinvointiin liittyen. Päättyvän nuorisovaltuustokauden aikana tiivistynyt yhteistyö yli kuntarajojen tulee jatkumaan myös tulevalla kaudella.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa nuorille myös monia muita vaikuttamisen kanavia, joista nuori voi valita itselleen sopivimman. Vaikuttaa voi esimerkiksi nuorten oman sähköisen palautekanavan(ulkoinen linkki) kautta antamalla palautetta ja ideoita tai jättämällä aloitteen.

”Kaupunki tarjoaa nuorille monipuolista vapaa-ajan harrastamista, kuten nuorisotiloja, joissa nuorten osallisuus on kaiken toiminnan, suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Kivan tekemisen ohella nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan yhteisöönsä ja ympäristöönsä pienilläkin teoilla, mutta halutessaan isompikin osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista. Vaikuttaa voi yksin tai kavereiden kanssa. Tukea ja apua osallistumiseen ja vaikuttamiseen saa nuorten parissa työskenteleviltä aikuisilta, esimerkiksi nuorisonohjaajilta”, kiteyttää Mira Honkaniemi, nuorisotyönkoordinaattori, osallisuustoiminta ja kestävä nuorisotyö.

Espoon nuorisovaltuuston kauden 2022–2023 edustajien nimet julkistettiin 7.12.2021.

Espoon nuorisovaltuusto 2022–2023

Ahmed Jenit

Ala-Kojola Outi

Alaruikka Sonja

Bergström Maximilian

Heikkola Tapio

Helin Iida

Hoxha Alfred

Ibidokun David

Jantunen Leevi

Karppinen Thomas

Kivijärvi Edwin

Kneckt Otso

Komashinskaya Margarita

Komulainen Aaron

Leijola Topi

Lindfors Sofia

Lybeck Severi

Lähteenmäki Jooa

Manninen Miko

Meng Sofia

Monykuany Nyemuoc

Muller Tara

Mäkitalo Neea

Männikkö Fiia

Nieminen Iiro

Nilsson Sebastian

Nissinen Vilma

Pohjanmaa Kaisa

Rantatupa Pauli

Salmi Vivianne

Savander Markus

Seoudi Josef

Silvekoski Veikka

Solala Totti

Suikkari Noora

Suominen Milla

Tang Ruiyan

Weurlander Hans

Virolainen Juho

Voutilainen Ida

  • Nuorisopalvelut
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus
  • Lukiokoulutus
  • Kaupunginhallitus