Rekommendationer för dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Publicerad: 1.12.2021 13.41Uppdaterad: 3.12.2021 9.59

I Esbo har det konstaterats flera fall av coronavirussmitta i boendeenheter och verksamhetscenter för personer med funktionsnedsättning. Därför har vi gjort rekommendationer om att delta i dagverksamhet.

Verksamhetscentren har vidtagit många åtgärder för att verksamheten ska vara så säker som möjligt. Verksamhetscentrens lokaler och kundantal begränsar dock möjligheterna att förebygga smittspridning i verksamheten.

Vi rekommenderar att endast vaccinerade personer deltar i verksamheten

Det är frivilligt att ta vaccinet mot coronaviruset. Alla Esbobor som är minst 12 år och som vill ha vaccinet kan låta vaccinera sig. Vaccineringen är gratis. Du kan boka en tid för vaccinering per telefon eller i tidsbokningstjänsten på webben. För din egen och andra klienters säkerhet rekommenderar vi att du tar vaccinet mot coronaviruset och deltar i verksamheten bara när du har fått vaccinet.

Mer information om coronavaccineringen finns på webbplatsen: Coronavaccinering i Esbo

Vi rekommenderar att du inte deltar i dagverksamhet under perioder av korttidsvård

Det är viktigt att vi rör oss i så små grupper som möjligt. Besök både på enheten för korttidsvård och på verksamhetscentret kan utsätta många människor för eventuell smitta. Därför rekommenderar vi att klienterna deltar i korttidsvården på heltid och inte deltar i dagverksamhet mitt under dagen. Informera verksamhetscentret, enheten för korttidsvård och transportföretaget om ändringen.

Delta i verksamheten bara när du är frisk

Du får inte delta i verksamheten om du är ens lindrigt sjuk. Klienterna och deras närmaste krets bör dagligen bedöma klientens hälsotillstånd.

Du kan också ansöka om att delta i dagverksamheten på distans.

Det är möjligt att ansöka om dagverksamhet på distans via funktionshinderservicen. När tjänsten ordnas bedöms om klienten har nytta av sådan alternativ verksamhet. Det är också viktigt att klienten själv vill pröva på tjänsten på ett nytt sätt.

Om distansverksamhet beviljas, upphör verksamhetscentrets dagverksamhet för samma tid som beslutet om distansverksamhet är i kraft. Meddela om ändringen till verksamhetscentret och transportföretaget.

Distansverksamhet kan också beviljas för enskilda dagar (t.ex. en del av veckan i verksamhetscentret, en del av veckan i dagverksamheten). Användningen av tjänsten förutsätter att klienten har tillgång till en dator, en pekplatta eller en smarttelefon och nätanslutning. De applikationer som används för distansförbindelserna är informationssäkra.

Du kan söka tjänsten genom en fritt formulerad ansökan eller på blanketter som finns tillgängliga på sidan Funktionhinderservicens blanketter.

Mer information

Mer information om tjänsten får du av funktionshinderservicens telefonrådgivning tfn 09 816 45285 vardagar kl. 9–11 och 12–14. Du kan också lämna en begäran om återuppringning eller skicka blanketten per e-post till vammaispalvelut@espoo.fi.

  • Stöd i vardagen