Man kan få stöd och trygghet i hemmet med hjälp av teknik – nya lösningar inom hemvården

Publicerad: 22.12.2021 10.34Uppdaterad: 22.12.2021 13.02

Behöver du eller en närstående hjälp för att smidigt, tryggt och meningsfullt bo hemma? Hemvård på distans, läkemedelsrobotar och trygghetstjänster hjälper till att följa hur man mår, komma ihåg medicinerna och upptäcka farliga situationer. Det handlar inte bara om apparater – diskussion och möten är en viktig del av distansvården. I Västra Nyland utreds hur nya tekniska lösningar kan stödja möjligheterna att bo hemma.

Den största nyttan med tekniken är att den kan öka ens trygghetskänsla och självständighet.  

”Nu har nästan alla våra hemvårdsklienter en trygghetstelefon som de kan larma hjälp med genom att trycka på knappen till exempel efter att ha fallit omkull. En del har trygghetstelefonen hängande runt halsen eller som armband”, berättar Mika Fiskari, expert vid enheten för digital utveckling i Esbo.    

Utöver trygghetstelefonen kan vi kanske i framtiden ta i bruk till exempel lokaliserande larmarmband, dörrlarm, brandvarnare eller till exempel spisvakter som berättar för hemvården om en platta blir het. Dessa tekniker hjälper till att upptäcka farliga situationer. 

Ett videomöte med hemvårdens personal kan vara ett viktigt möte  

   
Mika Fiskari berättar att en person ofta blir klient inom hemvården när hen behöver flera mediciner och det är komplicerat att ta dem på egen hand. Då kan en lösning vara hemvård på distans, om man kommer överens om detta med klienten eller en person som sköter hens angelägenheter. Hemvården på distans ger hjälp och stöd i sysslor som klienten klarar av självständigt hemma med hjälp av en aning handledning.  

Esbo har sedan 2018 haft distansservice för invånarna, i synnerhet för äldre personer som behöver stöd för att bo hemma. Hemvården på distans innebär att hemvårdsklienten får en pekplatta till sitt hem. En bekant hemvårdsanställd kontaktar pekplattan med videosamtal. Med samma apparat kan klienten också kontakta de anhöriga som hen valt.   

Klienten behöver inte ha några datatekniska färdigheter när hen får distanshemvård. Pekplattan kan först ge en signal och samtalet kan sedan börja utan att klienten behöver trycka på något alls. Under mötet diskuterar den anställda med klienten, hjälper hen att ta sina mediciner samt följer upp hälsotillståndet och näringsintaget. Mötet kan också innefatta till exempel lite gymnastik.  

”Diskussioner och betydelsefulla möten är en viktig del av distansvården: till exempel i Esbo har vi satsat på att arbetstagarna känner sina klienter.” För vissa invånare kan det vara ett viktigt stöd eftersom en del upplever ensamhet och ångest. Även anhöriga kan ges möjlighet att ta kontakt med samma pekplatta”, berättar Mika Fiskari.  

Läkemedelsrobotar tas i bruk  

I Esbo och Hangö samt i Högfors och Vichtis (Karviainen) tar man år 2022 i bruk robotar som doserar läkemedel. Vi utreder också för närvarande hurdana verktyg som står till buds i framtiden och vilka av dem som skulle vara nyttiga för dig, dina närstående och vårdpersonalen.   

Ny teknik inom hemvården har utvecklats inom Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram.  

Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde