Kolneutralt under detta årtionde

Publicerad: 3.12.2021 13.04
Infograf: Esbo är kolneutralt 2030

Under den kommande fullmäktigeperioden blir ett hållbart Esbo en del av stadsbornas vardag.

I Berättelsen om Esbo, som godkänts av Esbos nya stadsfullmäktige 25.10.2021, syns starkt både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Berättelsen om Esbo, det vill säga stadsstrategin för åren 2021–2025, linjerar att Esbo når FN:s mål för hållbar utveckling före 2035 och är en kolneutral stad före 2030. Programmet Ett hållbart Esbo som gäller alla förvaltningsområden genomför målen. Dess första uppgift är att samla de åtgärder som är på gång och som planeras till en vägkarta för att bekämpa klimatförändring. 

– Målen är ambitiösa och hållbar utveckling ligger verkligen i centrum av Berättelsen om Esbo. Under den följande fyraårsperioden måste vi koncentrera oss på genomförande och resultat, funderar Meri Löyttyniemi, ordförande för styrgruppen för utvecklingsprogrammet Ett hållbart Esbo. 

En del av den nya Berättelsen om Esbo är att ta hand om stadens naturvärden. "Målet är att bevara de underbara vattendragen och närnaturen som alla har tillgång till”, säger Meri Löyttyniemi.Bild: Matias Löyttyniemi

Att göra hållbar utveckling till en central del av stadens strategi gläder också Kasperi Manninen, representant för Esbos ungdomsfullmäktige i styrgruppen.

– Det är viktigt att även kommande generationer har skogar, parker och rekreationsmöjligheter i Esbo. Som kuststad skulle till exempel stigning av havsnivån påverka oss, funderar Kasper Manninen.

I Esbo fungerar landets mest aktiva ungdomsfullmäktige. "Det har verkligen möjligheter att påverka och det lyfter fram ungdomarnas oro om klimatet", säger Kasperi Manninen.

Tväradministrativt arbete för den hållbara utvecklingen inleddes i Esbo redan 2013. Vilken är den viktigaste prestationen under de senaste fullmäktigeperioderna? 

– De är dessa stora energilösningar såsom samarbetet med Fortum för att överge stenkol och geovärmeverkets pilotprojekt Deep Heat. Och naturligtvis att sätta dessa mål i centrum för stadens ledning, konstaterar Meri Löyttyniemi.

– En stor fråga för Esbo är att fungera som exempel till världens riktigt stoda städer. Deras verksamhet har global betydelse, säger Kasper Manninen.  

Enligt Manninen är valet av Esbo till Europas mest hållbara stad bland de 140 europeiska städerna ett bra bevis på att staden är en pionjär. 

Från mål till vardag

Den största utmaningen håller ändå på att komma.

– Det mest utmanande skedet är att genomföra målen, göra dem till en del av stadsbornas och företagens vardag, konstaterar Meri Löyttyniemi.

Praktiska åtgärder har förberetts i verkstäderna för programmet Ett hållbart Esbo i oktober 2021. Nästa kritiska steg är stadens budget som utarbetas i en utmanande ekonomisk situation.

– I budgeten mäts vår förmåga att föra målen framåt, säger Löyttyniemi.

En nybliven student Kasperi Manninen berättar att arbetet med hållbar utveckling redan syns i skolornas vardag. 

– I gymnasiet uppmuntrades vi till cykling och satsades till exempel på cykelparkeringsplatser. 

Till och med skolans elevkårs styrelse tog sitt strå till stacken. Genom de återvinningsställen som den skaffades till skolan hamnar nu tomma läskflaskor och energidrycksburkar i återvinning. 

– Det är också elevkårens viktigaste inkomstkälla. 

Meri Löyttyniemi beaktar också miljöfrågorna i sin egen vardag. Hon har utarbetat en sorteringsguide för sitt eget bostadsaktiebolag och grundat en stadsodlingsträdgård i Otnäs. Bilen har också bytts ut mot en hybrid och en doktorsavhandling som är under arbete behandlar arbetet med hållbar utveckling vid finländska universitet.  I sitt arbete som specialist vid Aalto-universitetet har Löyttyniemi ansvarat för främjandet av hållbar utveckling.

Kasperi Manninens släkt har bott i Esbo under flera generationer och Manninen ska inte bryta traditionen. 

– Det här är en fantastisk stad att bo i. Det finns många alternativ, fina egnahemshusområden och höghusområden längs metron.

Staden blir ännu bättre då metron utvidgas och snabbspårvägen Spårjokern startar trafiken. 

Löyttyniemi önskar att då den började fullmäktigeperioden närmar sig sitt slut syns status av den mest hållbara staden i Europa som en positiv förändring i alla stadsbors vardag. 

– Förhoppningsvis har vi tagit ett stort steg framåt och klimatutsläppen i Esbo har sjunkit radikalt. 

  • Klimat
  • Stadsutveckling
  • Innovationsarbete
  • Hållbar utveckling
Hela Esbo