Hiilineutraaliksi tällä vuosikymmenellä

3.12.2021 11.25
Infograafi: Espoo on hiilineutraali 2030. Kuvassa mitä toimenpiteitä on tehty hiilineutraaliuden edistämiseksi, esimerkiksi 300 kiinteistöä siirtyi uusiutuvaan energiaan 2021.

Tulevalla valtuustokaudella kestävästä Espoosta tulee osa kaupunkilaisten arkea

Espoon uuden kaupunginvaltuuston 25.10.2021 hyväksymässä Espoo-tarinassa on vahvasti esillä niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen kestävyys.

Espoo-tarina eli kaupungin strategia vuosille 2021-2025 linjaa, että Espoo saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä, ja on hiilineutraali kaupunki viimeistään vuonna 2030. Tavoitteita toteuttaa kaikkia hallinnonaloja koskeva Kestävä Espoo -ohjelma. Sen ensimmäinen tehtävä on koota tekeillä ja suunnitteilla olevat toimet ilmastonmuutoksen torjunnan tiekartaksi. 

– Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, ja kestävä kehitys on todella Espoo-tarinan keskiössä. Seuraavan nelivuotiskauden aikana meidän pitää keskittyä toimeenpanoon ja tuloksiin, pohtii Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Meri Löyttyniemi

Osa uutta Espoo-tarinaa on kaupungin luontoarvoista huolehtiminen. ”Tavoitteena on säilyttää ihanat vesistöt ja lähiluonto kaikkien ulottuvilla”, kertoo Meri Löyttyniemi.Kuva: Matias Löyttyniemi

Kestävän kehityksen nostaminen keskeiseksi osaksi kaupungin strategiaa ilahduttaa myös ohjausryhmässä Espoon nuorisovaltuustoa edustavaa Kasperi Mannista.

– On tärkeää, että myös tulevilla sukupolvilla on Espoossa metsiä, puistoja ja virkistysmahdollisuuksia. Rannikkokaupunkina esimerkiksi merenpinnan nousu vaikuttaisi meihin, Kasperi Manninen pohtii.

Espoossa toimii maan aktiivisin nuorisovaltuusto. ”Sillä on oikeasti vaikutusmahdollisuuksia ja se tuo esille nuorten huolet ilmaston suhteen”, kertoo Kasperi Manninen.

Poikkihallinnollinen kestävän kehityksen työ alkoi Espoossa jo vuonna 2013. Mikä on merkittävin aikaansaannos edellisten valtuustokausien aikana? 

– Kyllä ne ovat nämä ison mittakaavan energiaratkaisut, kuten Fortumin kanssa tehtävä yhteistyö kivihiilestä luopumiseksi ja geolämpölaitoksen pilottiprojekti Deep Heat. Ja tietysti näiden tavoitteiden tuominen kaupungin johtamisen ytimeen, toteaa Meri Löyttyniemi.

– Iso asia Espoolle on toimia esimerkkinä maailman todella suurille kaupungeille. Niiden tekemisillä on globaalia vaikutusta, kertoo Kasperi Manninen.  

Hyvä todiste edelläkävijyydestä on Mannisen mukaan Espoon valinta Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi 140 eurooppalaiskaupungin joukosta. 

Tavoitteista osaksi arkea

Suuri haaste on kuitenkin vielä edessä.

– Kaikkein haastavin vaihe on viedä tavoitteet toteutukseen, osaksi kaupunkilaisten ja yritysten arkea, Meri Löyttyniemi toteaa.

Käytännön toimia on valmisteltu Kestävä Espoo -ohjelman työpajoissa lokakuussa 2021. Seuraava kriittinen askel on kaupungin budjetti, jota laaditaan haastavassa taloustilanteessa.

– Budjetissa mitataan meidän kykymme viedä tavoitteita eteenpäin, sanoo Löyttyniemi.

Tuore ylioppilas Kasperi Manninen kertoo, että kestävän kehityksen työ näkyy jo koulujen arjessa. 

– Lukiossa kannustettiin pyöräilyyn ja panostettiin esimerkiksi pyöräparkkeihin. 

Koulun oppilaskunnan hallituskin kantoi kortensa kekoon. Sen koululle hankkimien kierrätyspisteiden kautta tyhjät limsapullot ja energiajuomatölkit päätyvät nyt kierrätykseen. 

– Se on myös oppilaskunnan tärkein tulonlähde. 

Meri Löyttyniemi huomioi hänkin ympäristöasiat omassa arjessaan. Hän on laatinut oman taloyhtiön lajitteluoppaan ja perustanut Otaniemeen kaupunkiviljelypuutarhan. Autokin on vaihtunut hybridiin, ja työn alla oleva väitöskirja käsittelee kestävän kehityksen työtä suomalaisissa yliopistoissa.  Työssään Aalto-yliopiston erityisasiantuntijana Löyttyniemi on vastannut kestävän kehityksen edistämisestä.

Kasperi Mannisen suku on asunut Espoossa usean sukupolven ajan, eikä Manninen aio katkaista perinnettä. 

– Tämä on mahtava kaupunki asua. On paljon vaihtoehtoja, hienoja omakotialueita ja kerrostaloalueita metron varrella.

Kaupunki paranee entisestään, kun metro laajenee ja Raide-Jokeri -pikaraitiotie aloittaa liikenteen. 

Löyttyniemen toive on, että kun alkanut valtuustokausi lähestyy loppuaan, näkyy Euroopan kestävimmän kaupungin asema positiivisena muutoksena kaikkien kaupunkilaisten arjessa. 

– Toivottavasti olemme ottaneet ison harppauksen eteenpäin ja Espoon ilmastopäästöt ovat pudonneet radikaalisti. 

  • Ilmasto
  • Kaupunkikehitys
  • Innovaatiotyö
  • Kestävä kehitys
Koko Espoo