Enkät: Önskar du stöd för att ändra dina levnadsvanor?

Publicerad: 2.12.2021 10.57

Med rätt levnadsvanor kan du bevara funktionsförmågan, ha en aktiv vardag samt minska risken för att insjukna. Hur viktigt anser du det är att det vid sidan av annan hälso- och sjukvård också erbjuds hälsofrämjande handledning som stöder ändring av levnadsvanor? Hur väl anser du att det finns tillgång till en sådan handledning för närvarande? Är det lätt att få tillgång till handledningen? Är tjänsteutbudet tillräckligt? Hur anser du att tjänsterna bör utvecklas? Enkäten är öppen till 12.12.2021.  

Till enkäten(extern länk)

 

Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde