En kollektivtrafikgata mellan Storåkern och Kurängen öppnas i januari

Publicerad: 31.12.2021 11.07Uppdaterad: 31.12.2021 12.07

Den nya kollektivtrafikgatan Salsåkersvägen, som öppnas mellan Storåkern och Kurängen, förbättrar kollektivtrafikförbindelserna mellan bland annat Hagalund och Esbo centrum. Den nya kollektivtrafikgatan öppnas för bussar samt för fotgängare och cyklister måndagen den 10 januari 2022.

Den nya Salsåkersvägen används av bussar, fotgängare och cyklister. Den öppnas för trafik den 10 januari 2022.Bild: Netta Savinko

Busslinje 118, som för närvarande går via Åboleden, börjar använda den nya kollektivtrafikgatan. Restiden förblir ungefär densamma, men restiderna blir exaktare. Restiderna har varierat mycket på sträckan mellan Ring II och Åboleden, när bussen tidvis har fastnat i trafikstockningar. När exaktheten förbättras blir också bytesförbindelserna bättre.

Avsnittet mellan gatan Tennskogen i Kurängen och Mellanhemtvägen är tillåtet endast för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

Turtätheten på linje 118 ökar och linjen blir en stark tvärförbindelse i Esbo. Den nya rutten går via metrostationerna i Hagalund och Ängskulla till Storåkern samt vidare till Kurängen och Södrik och slutar i Esbo centrum.

Linje 118B, som gått mellan Hagalund och Storåkern, läggs ned och linje 224 slutar gå via Kurängen. Servicen på dessa linjer ersätts av tätare turer på linje 118.

I Esbo finns sedan tidigare två gatusträckor som är förbjudna för personbilstrafik. Den ena är Lövsvedsvägen i Ladusved och den andra Marknadsgatan i Mattby bredvid köpcentret Iso Omena. En del av Marknadsgatan är begränsad endast för bussterminalens trafik. Dessutom används anslutningen från Västerleden till Marknadsgatan endast av bussar.

I början av året ändras också andra rutter

I början av året ändras också andra rutter. Turtäthetet ökar på linje 213 mellan Esbo centrum och Köklax, men turerna slutar vardagar klockan 19. Linje 213N har i fortsättningen sin ändhållplats i Esbo centrum.

Linjerna 118 och 213N som gått mellan Esbo centrum och Köklax ersätts med en ny linje 242, som går tidigt på morgonen och på kvällen samt på veckosluten. Den kör rutten Esbo centrum–Morby–Köklax–Bassebyn. En ny linje 166K går vardagar klockan 6–8.30 och 15–18 från Bassebyn via Köklax station och Glashyttan till Glasdalen. De nya linjerna är välkomna tjänster för invånarna i det växande Bassebyn.

De nya rutterna och tidtabellerna ser du i HRT:s reseplanerare(extern länk).

  • Stadsutveckling
Mattby