Tack till de som svarat på hållbarhetsundersökningen och bidragit till att utveckla invånarnas delaktighet!

18.11.2021 12.49Uppdaterad: 23.11.2021 12.28

I september–oktober samlade vi in svar på två enkäter från kompetenscentret för hållbar utveckling. Den ena handlade om ämnen för den kommande webbinarieserien om hållbar utveckling och den andra invänares deltagande i arbete kring hållbar utveckling. Ett varmt tack till alla som svarade och deltog i utveckling av invånardelaktigheten. Enkäterna producerade värdefull information om Esbobornas åsikter och önskemål relaterade till hållbar utveckling och deltagande i den. På enkäterna fick man sammanlagt 345 svar.

Enkätsvaren visar Esbobornas intresse för hållbar utveckling, dess olika delområden och deltagande i den, men för tillfället möjligheterna till deltagande upplevs ganska dåliga. Esboborna önskar framför allt möjligheter att delta med låg tröskel som erbjuder en riktig möjlighet att påverka saker. Därutöver önskas synlig kommunikation på stadens webbplats och sociala medie-kanaler, i synnerhet på Facebook. Invånarna önskar dessutom möjlighet att följa hur hållbar utveckling genomförs konkret, exempelvis på stadens webbplats.  

Av teman kring hållbar utveckling intresserar sig Esbobor i synnerhet för möjligheter inom cirkulär ekonomi och utnyttjande av förnybar energi, planläggning och byggande samt den närliggande naturens mångfald. Invånarna önskar också information om stadens hållbara lösningar samt tips för att öka hållbarhetsgraden i egen vardag. Av Esbos områden intresserar i synnerhet bostadsområden som byggs, såsom Kera med sina smarta lösningar och cirkulär ekonomi samt Finno med sina ekologiska boendelösningar. 

De svarande fick också skicka meddelanden till kompetenscentret för hållbar utveckling. I dessa meddelanden framhävdes utöver djupare deltagande och växelverkan som når olika invånargrupper önskningar om en mer målinriktad, hållbar utveckling som når alla sektorer. Många meddelanden handlade om bevarande av den närliggande naturens mångfald som en del av stadsbyggande och förbättring av förutsättningarna för lätt trafik. Dessutom lyftes fram skillnaderna mellan bostadsområdena i Esbo och vikten av social hållbarhet. 

Resultaten utnyttjas vid val av teman för webbinarieserien om hållbar utveckling våren 2022 samt planering och genomförande av det nya programmet Hållbart Esbo som startar nästa år. Mer information om teman och en mer detaljerad tidpunkt för webbinarserien samt teman och möjligheter till deltagande finns på stadens webbplats samt i sociala medie-kanaler genom att följa Esbo stads profiler eller hashtaggarna #HållbartEsbo, #KestäväEspoo och #OsallistuvaEspoo. 

 

  • Hållbar utveckling