Kiitos kestävän kehityksen kyselyyn vastanneille ja asukasosallisuuden kehittämiseen osallistuneille!

18.11.2021 12.36Päivitetty: 23.11.2021 10.59
Kuvituskuva, henkilöitä metroasemalla
Kuva: Espoon kaupunki

Keräsimme syys- ja lokakuussa vastauksia kahteen kestävän kehityksen osaamiskeskuksen kyselyyn, joista toinen koski tulevan kestävän kehityksen webinaarisarjan aiheita, ja toinen asukkaiden osallistumista kestävän kehityksen työhön. Lämmin kiitos kaikille vastanneille ja asukasosallisuuden kehittämiseen osallistuneille! Kyselyt tuottivat arvokasta tietoa espoolaisten näkemyksistä ja toiveista koskien kestävää kehitystä ja siihen osallistumista. Vastauksia kyselyihin saatiin yhteensä 345 kappaletta.

Kyselyn tulokset kertovat espoolaisten kiinnostuksesta kestävää kehitystä, sen eri aihealueita ja siihen osallistumista kohtaan. Espoolaiset toivovat ennen kaikkea matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, jotka tarjoavat aidon mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Tämän lisäksi toivotaan näkyvää viestintää kaupungin nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan, erityisesti Facebookiin. Asukkaat toivovat lisäksi mahdollisuutta seurata kestävän kehityksen työn konkreettista toteutumista esimerkiksi kaupungin nettisivuilla. Tämänhetkisiä osallistumisen mahdollisuuksia ei vielä koeta riittäviksi tai niitä ei tunneta. 

Kestävän kehityksen teemoista espoolaisia kiinnostavat erityisesti kiertotalouden mahdollisuudet ja uusiutuvan energian hyödyntäminen, kaavoitus ja rakentaminen sekä lähiluonnon monimuotoisuus. Tämän lisäksi asukkaat toivovat tietoa kaupungin tekemistä kestävistä ratkaisuista sekä vinkkejä oman arjen kestävyyden lisäämiseen. Espoon alueista kiinnostusta herättävät erityisesti rakenteilla olevat asuinalueet, kuten älyratkaisujen ja kiertotalouden Kera sekä ekologisten asumisratkaisujen Finnoo. 

Vastaajat saivat myös lähettää viestejä kestävän kehityksen osaamiskeskukselle. Näissä viesteissä korostuivat syvemmän ja eri asukasryhmät tavoittavan osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisäksi toiveet tavoitteellisesta ja kaikki toimialat tavoittavasta, kokonaisvaltaisesta kestävästä kehityksestä. Moni viesti koski myös toiveita lähiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä osana kaupungin rakentamista ja kevyen liikenteen edellytysten parantamista. Lisäksi esiin nousivat Espoon asuinalueiden väliset erot ja sosiaalisen kestävyyden tärkeys. 

Tuloksia hyödynnetään keväällä 2022 alkavan kestävän elämäntavan webinaarisarjan teemojen valinnassa sekä ensi vuonna alkavan uuden Kestävä Espoo -ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Webinaarisarjan aiheista ja tarkemmasta ajankohdasta sekä kestävän kehityksen teemoista ja osallisuusmahdollisuuksista löydät lisätietoa kaupungin nettisivuilta sekä sosiaalisen median kanavista seuraamalla Espoon kaupungin profiileja tai aihetunnisteita #KestäväEspoo ja #OsallistuvaEspoo. 

  • Kestävä kehitys