Nämnden Svenska rum fastställde arbets- och lovtider för nästa läsår

Publicerad: 25.11.2021 19.15

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för läsåret 2022–2023 i Esbo.

Nämnden Svenska rum fastställde de svenskspråkiga grundskolornas, förskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider läsåret 2022–2023. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på, kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår. Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande: 

Höstterminen: torsdag 11.8.2022 - torsdag 22.12.2022  
Höstlov: måndag 17.10.2022 - fredag 21.10.2022 (vecka 42)  
Jullov: fredag 23.12.2022 - söndag 8.1.2023  
Vårterminen: måndag 9.1.2023 - lördag 3.6.2023  
Sportlov: måndag 20.2.2023 - fredag 24.2.2023 (vecka 8) 

Antalet arbetsdagar under läsåret är 187. Grundskolorna och gymnasiet har möjlighet att anhålla om att byta ut en arbetsdag mot en arbetslördag. Under arbetslördagen följs arbetsordningen för den dagen som byts ut. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 2.6.2023. Abiturienternas sista arbetsdag är torsdagen 9.2.2023. 

Anordnandet av utbildning som handleder för examensutbildning 

Nämnden Svenska rum konstaterade att anordnandet av påbyggnadsundervisning slutar den 31 juli 2022, och beslutade att resultatenheten Svenska bildningstjänster inte anordnar utbildning som handleder för examensutbildning som inleds 1.8.2022. 

Esboregionens samkommun för utbildning, Omnia, och Yrkesinstitutet Prakticum anordnar utbildning som handleder för examensutbildning, det vill säga HUX-utbildning, för Esbo-unga från och med hösten 2022. Båda anordnarna har det nuvarande anordnartillståndet för VALMA-utbildningen, som möjliggör anordnande av HUX-utbildning. Den svenskspråkiga HUX-utbildningen och anordnandet av den har behandlats i samarbete med huvudstadsregionens övriga utbildningsanordnare.  

Övrigt på nämndens möte: 

  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.10.2021. 
  • Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom redogörelsen av kvalitetskriterier för val av serviceproducenter för eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. 
  • Nämnden Svenska rum godkände principer för grundläggande konstundervisning från 1.12.2021.  

 

Föredragningslistor och möteshandlingar (extern länk)
Mer information om nämnden Svenska rum(extern länk)