Kulturnämndens beslut 26.10.2021

Publicerad: 9.11.2021 12.31

Nämnden behandlade under sitt möte i synnerhet situationen med Sökö bibliotek.

Situationen med Sökö bibliotek

Kulturnämnden beslutade att Sökö bibliotek stängs från 1.3.2022. Nämnden beslutade dock att förutsätta att man i Sököområdet letar fram lokaler för ett tillfälligt litet bibliotek i samma stil som biblioteket i köpcentret Pikkulaiva. Lokalerna behöver inte ligga i omedelbar närhet av metrostationen.

Sökö bibliotek kommer att ligga på ett avstånd av 1,8 km från det kommande biblioteket i köpcentret Lippulaiva. Sökö bibliotek har nått slutet av sin tekniska livscykel och lokalen är i dåligt skick. Bibliotekets lokaler är inte heller tillgängliga och det är inte möjligt för kunder med nedsatt rörelseförmåga att använda biblioteket på samma villkor som övriga kunder.

Fullmäktige fattade år 2005 ett fortfarande gällande beslut om vilket slags servicekoncept stadsbiblioteket i Esbo har som mål. Då valdes bland flera alternativ en så kallad modell för distriktsbibliotek, där biblioteksnätverket består av fem distriktsbibliotek som kompletteras av närtjänster. Det finns 13 närbibliotek i Esbo. Alla storområden har ett distriktsbibliotek efter att biblioteket i Lippulaiva blir färdigt våren 2022.

Kulturnämnden beslutade på sitt möte 21.9.2021 att om den planerade nedstängningen av Sökö bibliotek och Bredviks bibliotek framskrider, måste man göra en förhandsbedömning av närbibliotekstjänsterna i Sökö och Bredvik, som bedömer effekterna på invånare, personal, tjänster, miljö och ekonomi. Biblioteket har lämnat en beställning om en förhandsbedömning till konsultföretaget FCG. Arbetet torde bli färdigt före slutet av år 2021.

Övriga ärenden

Nämnden beslutade om de övriga ärendena enligt föredragningslistan(extern länk) (på finska).