Esboborna uppskattar naturen bakom knuten på många olika sätt

29.11.2021 8.05
Esboborna uppskattar naturens mångfald.

I en enkät frågade man invånarna om naturens betydelse

I en enkät frågade man invånarna om naturens betydelse för deras välbefinnande. Det kom nästan fyrahundra svar. Av svaren framgick att naturen är Esbos trumfkort, ett särdrag som värdesätts. Svararna tycker att den allt tätare bebyggelsen som också sprider sig på kära grönområden hotar trivseln och välbefinnandet. Naturupplevelserna bidrar till att invånarna trivs i sin hembygd.

”Naturen bakom knuten har en viktig roll i Esbobornas vardag. Enkäten vart kartbaserad. Vi får noggrann information om naturens mångfacetterade betydelse för invånarna”, berättar landskapsarkitekt Heidi Ahlgren.

Skogar i naturtillstånd och naturen bakom knuten är viktiga för invånarna

Skötseln av rekreationsområden delar åsikterna. En del av invånarna vill bevara skogarna så orörda som möjligt, medan andra önskar mer friluftsleder och skyltning. Utöver skogar i naturtillstånd värdesätter invånarna gräsmatta på vägrenen, blomsterplanteringar och blomsterängar samt kvartersparker som ökar trivseln i bostadsområdena.

Vi har gjort en sammanställning av varför invånarna tycker naturen är viktig:

 • Växtligheten påverkar i mikroklimatet. Den ökar också trivseln, är uppfriskande och renar luften.
 • Grönska ökar trivseln i bostadsområdena och minskar miljöolägenheter, såsom buller, luftföroreningar och belastning på sjöar och vattendrag. Grönområden och växtlighet ger naturupplevelser, till exempel av enskilda träd, parker eller stora grönområden.
 • Esboborna trivs i skogar och parker nära hemmet. De erbjuder en plats för avkoppling och rekreation, idrott och friluftsliv.  Att röra sig i naturen är en social händelse – där trivs man med familj och vänner. I naturen upplever man glädje av träning, bärplockning och svampplockning.
 • Större grönområden är viktiga platser för invånarna. Invånarnas markeringar på kartan visar de särskilt viktiga platserna. Markeringarna är jämt utspridda över hela Esbo. De flesta markeringarna finns vid stränderna samt i   Centralparken, skogar nära hemmet, parkerna i Hagalund och norra Esbos friluftsområden.
 • Merparten av svararna tycker att värnande om naturens mångfald är viktigt och att växtligheten binder koldioxid.
 • Geografisk information används som hjälp vid utvecklingen av staden
 • Stadsplaneringscentralen drar nytta av den platsdata som samlats in med enkäten och av den samanställda informationen om invånarnas naturförhållande i utvecklingen av grönområdena. Informationen används som utgångsdata i synnerhet vid beredningen av generalplaner, med vilka stadens utveckling styrs på lång sikt.
 • Studera sammanställningen av enkätsvaren (på finska): Minun luontohyötyni – Asukaskysely luonnon merkityksestä espoolaisille.(extern länk):
 • Naturnyttan har också behandlats i utredningen Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa (2018)(extern länk).
Viktiga platser för friluftsliv och avkoppling.
 • Natur
 • Planläggning
Hela Esbo