Espoolaiset kokevat lähiluonnon hyödyt monin eri tavoin

15.10.2021 7.23Päivitetty: 29.11.2021 8.14
Kaksi retkeilijää metsässä reput selässä.
Espoolaiset arvostavat luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Janne Ketola, Summit Media Oy.

Minun luontohyötyni -kysely kartoitti asukkaiden kokemuksia luonnon hyödyistä ja merkityksestä.

Kyselyllä Espoo keräsi asukkaiden kokemuksia siitä, miten lähiluonto vaikuttaa hyvinvointiin. Kyselyyn vastasi lähes neljäsataa asukasta. Vastauksista kävi ilmi, että luonto on Espoon valttikortti ja erityispiirre, jota arvostetaan.

Kaupungin tiivistyminen ja tuttujen viheralueiden rakentaminen koetaan uhkana viihtyisyydelle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Luontokokemukset vaikuttavat myös siihen, että asukkaat viihtyvät kotiseudullaan.

”Lähiluonto on tärkeä osa espoolaisten arkea. Karttapohjaisella työkalulla toteutetun kyselyn avulla halusimme saada tarkempaa tietoa luonnon moninaisesta merkityksestä asukkaille”, kertoo maisema-arkkitehti Heidi Ahlgren.

Luonnontilaiset metsät ja lähiluonto ovat asukkaille tärkeitä

Virkistysalueiden kehittäminen jakaa mielipiteitä. Osa asukkaista haluaisi säilyttää metsät mahdollisimman luonnontilaisina ja koskemattomina, kun taas osa kaipaa lisää reittejä ja opastusta. Luonnontilaisten metsien lisäksi asukkaat arvostavat kadunvarsien nurmia, kukkaistutuksia ja -niittyjä ja korttelipuistoja, jotka lisäävät asuinalueen viihtyisyyttä.

Asukkaiden vastauksista koottuja espoolaisille tärkeitä luonnosta saatavia hyötyjä:

  • Kasvillisuus kaupungissa vaikuttaa ilmastoon tietyllä pienalueella. Se lisää esimerkiksi alueen miellyttävyyttä, elvyttää ja virkistää ja puhdistaa ilmaa.
  • Vehreys lisää asuinalueiden viihtyvyyttä ja vähentää ympäristöhaittoja, kuten melua, ilmansaasteita ja vesistökuormitusta. Viheralueet ja kasvillisuus tarjoavat luontokokemuksia, ja näitä voivat olla esimerkiksi yksittäinen puu, puisto tai laaja viheralue.
  • Espoolaiset viihtyvät lähimetsissä ja -puistoissa. Ne tarjoavat paikan rentoutumiseen ja virkistäytymiseen, urheiluun ja ulkoiluun.  Luonnossa liikkuminen on sosiaalinen tapahtuma - siellä viihdytään perheen ja ystävien kesken. Luonnossa koetaan liikunnan iloa, marjastetaan ja sienestetään.
  • Laajemmat viheralueet ovat merkittäviä paikkoja asukkaille. Asukkaiden karttamerkinnöistä voi nähdä, mitkä paikat koettiin erityisen merkittäväksi. Merkintöjä on tasaisesti eri puolilla Espoota, eniten niitä tuli ranta-alueille, Keskuspuistoon, lähimetsiin ja Tapiolan alueen puistoihin sekä Pohjois- Espoon ulkoilualueille.
  • Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja hiilidioksidin sitoutuminen kasvillisuuteen oli pääosalle vastaajista tärkeää.

Paikkatietoa käytetään kaupungin kehittämisen apuna

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa tullaan hyödyntämään kyselystä kerättyä paikkatietoaineistoa ja koottua tietoa asukkaiden luontosuhteesta kaupungin viherverkoston kehittämisessä. Tietoa käytetään lähtötietona erityisesti yleiskaavatasoisessa suunnittelussa, jossa ohjataan kaupungin kehitystä pitkällä aikavälillä.

 

Asukkaiden kyselyssä merkitsemiä ulkoilun ja rentoutumisen kannalta tärkeitä paikkoja.
  • Luonto
  • Kaavoitus
Koko Espoo