Det europeiska stadsnätverket ger lärdomar, partner och medel att uppnå målen i Berättelsen om Esbo

4.11.2021 8.42Uppdaterad: 4.11.2021 10.52
Gruppfoto av Esbo stads deltagare på stadsnätverket Eurocities i Leipzig.

Det årliga forumet för stadsnätverket Eurocities ordnas i Leipzig i Tyskland 3–5.11.2021 och i Esbo sommaren 2022. Vårt viktigaste europeiska stadsnätverk Eurocities bedriver intressebevakning i EU, producerar information om ansökningar av EU-finansiering och om lagstiftning samt fungerar som en plattform för kollegialt lärande i medlemsstäderna.

Det årliga forumet för Eurocities (extern länk)samlar nätverkets 200 stora och medelstora medlemsstäder i Leipzig kring temat “The power of cities – transforming societies”. Deltagarna diskuterar städernas resiliens och återhämtning från coronapandemin, deras klimatmål och förebyggande av segregation. På forumet ges också anföranden av Europeiska kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för klimatfrågor, och Dubravka Šuica, som ansvarar för demokrati och demografi.  Från Esbo deltar en delegation på fem personer under ledning av stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos i forumet.

"Jag ser med intresse fram emot diskussioner med mina europeiska kolleger. Den nya Berättelsen om Esbo har många internationellt ambitiösa mål som vi kan främja också i samarbete med europeiska städer och med hjälp av EU:s finansieringsinstrument", säger stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos.

Enligt stadens strategi, Berättelsen om Esbo, lär sig och utvecklas Esbo i internationellt samarbete. Vi vill till exempel höja Esbos profil som Nordeuropas huvudstad för entreprenörskap och innovationer, uppnå klimatneutralitet 2030 och vara bäst i Finland på att integrera.

"Det är viktigt att vi följer och deltar i den europeiska debatten om städernas framtid, delar med oss av vår kompetens och lär oss av andra. En aktiv, internationellt känd stad är en eftertraktad partner för europeiska samarbetsprojekt och internationella evenemang och lockar experter, företag och investeringar", konstaterar livskraftsdirektör Mervi Heinaro.

Nätverket Eurocities fungerar som substansforum som är öppna för alla stadens resultatenheter. Forumen fokuserar på uppföljning av den internationella utvecklingen inom sitt område, påverkan inom EU och kollegialt lärande. Av Esbos resultatenheter har kulturen varit den mest aktiva. Resultatenheten fungerade som ordförande för Eurocities kulturforum 2019–2020.

"Kulturens aktiva deltagande i nätverkets verksamhet har ökat Esbos internationella synlighet, öppnat samarbetsmöjligheter på det europeiska kulturfältet och möjliggjort kollegialt lärande genom arbete i arbetsgrupper. För närvarande ansvarar Esbo för ordförandeskapet i arbetsgruppen som dryftar kulturens finansiering och partnerskap", konstaterar kulturdirektör Susanna Tommila.

I juni ordnas det årliga forumet för Eurocities i Esbo

Esbo stad har fått äran att ordna det årliga forumet 2022. Evenemanget hålls i Dipoli i Otnäs 8–10.6.2022 och går under namnet “An Era of New Beginnings–Dream–Act–Lead–Together”.

Esbo gästas då av ledare från stora och medelstora europeiska städer, EU-beslutsfattare och höga tjänstemän samt media. Viktiga teman på det framåtblickande årliga forumet i Esbo är ungas delaktighet, samutveckling och städernas ledarskap i kampen mot klimatförändringen. 

"Att ordna det årliga forumet för Eurocities i Esbo är ett utmärkt tillfälle att höja Esbos och Esbobornas kompetensprofil och visa sig som en intressant partner för europeiska städer. Under Esbos 50-årsjubileumsår visar vi Esbos bästa sidor för våra gäster i samarbete med stadens viktigaste partner. Att vi ordnar det årliga forumet är också en vitamininjektion för näringslivet i Esbo", berättar chefen för internationella ärenden Milla Ovaska.

Du kan följa Esbos deltagande i Leipzig på Twitter och Instagram på kontona @EspooEsbo och Esbos representanter vid det årliga forumet på kontona @SusannaTommila @MHeinaro @Saara_vanhala @MillaOvaska och @vuornos.

Mer information

Milla Ovaska, chef för internationella ärenden, Esbo stad, tfn +358 43824 4911, milla.ovaska@esbo.fi

  • Klimat