Eurooppalaisesta kaupunkiverkostosta oppia, kumppaneita ja keinoja Espoo-tarinan tavoitteiden saavuttamiseksi

2.11.2021 6.45Päivitetty: 4.11.2021 10.52
Espoon Eurocities vuosifoorumin osallistujat ryhmäkuvassa Leipzigissä.

Eurocities-kaupunkiverkoston vuosifoorumi järjestetään Leipzigissa, Saksassa 3.–5.11.2021 ja ensi kesänä Espoossa. Tärkein eurooppalainen kaupunkiverkostomme Eurocities tekee EU-edunvalvontaa, tuottaa tietoa EU:n rahoitushauista ja lainsäädännöstä sekä toimii jäsenkaupunkiensa vertaisoppimisen alustana.

Eurocities(ulkoinen linkki)-vuosifoorumi kokoaa verkoston 200 suurta ja keskisuurta jäsenkaupunkia Leipzigiin teemalla “The power of cities – transforming societies”. Osallistujat keskustelevat kaupunkien resilienssistä ja koronapandemiasta toipumisesta, kaupunkien ilmastotavoitteista ja segregaation ehkäisystä. Foorumilla kuullaan myös Euroopan komission varapuheenjohtajien, ilmastoasioista vastaavan Frans Timmermansin ja demokratiasta ja väestönkehityksestä vastaavan Dubravka Šuican puheenvuorot.  Espoosta Eurocities-vuosifoorumiin matkaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornoksen johdolla viiden hengen delegaatio.

"Odotan mielenkiinnolla keskusteluja eurooppalaisten kollegoideni kanssa. Uudessa Espoo-tarinassa on paljon kansainvälisesti kunnianhimoisia tavoitteita, joita voimme edistää myös yhteistyössä eurooppalaisten kaupunkien kanssa sekä EU:n rahoitusinstrumenteilla", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Kaupungin strategian, Espoo-tarinan, mukaan Espoo oppii ja kehittyy kansainvälisessä yhteistyössä. Haluamme esimerkiksi nostaa Espoon profiilia Pohjois-Euroopan yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunkina, saavuttaa hiilineutraaliuden 2030 ja olla Suomen paras kotouttaja.

"On tärkeää, että seuraamme ja otamme osaa eurooppalaiseen keskusteluun kaupunkien tulevaisuudesta, jaamme osaamistamme ja opimme muilta. Aktiivinen, kansainvälisesti tunnettu kaupunki on haluttu kumppani eurooppalaisille yhteistyöprojekteille ja kansainvälisille tapahtumille ja houkuttelee osaajia, yrityksiä ja investointeja", toteaa elinvoimajohtaja Mervi Heinaro.

Eurocities-verkosto toimii substanssifoorumeina, jotka ovat avoimia kaikille kaupungin tulosyksiköille. Foorumit keskittyvät alansa kansainvälisen kehityksen seuraamiseen, EU-vaikuttamiseen ja vertaisoppimiseen. Espoon tulosyksiköistä kulttuuri on ollut aktiivisin ja toimi 2019–2020 Eurocities kulttuurifoorumin puheenjohtajana.

"Kulttuurin aktiivinen osallistuminen verkoston toimintaan on lisännyt Espoon kansainvälistä näkyvyyttä, avannut yhteistyömahdollisuuksia eurooppalaisella kulttuurikentällä ja mahdollistanut vertaisoppimista työryhmätyöskentelyn kautta. Tällä hetkellä Espoo vastaa kulttuurin rahoitusta ja kumppanuuksia pohtivan työryhmän puheenjohtajuudesta", toteaa kulttuurijohtaja Susanna Tommila.

Ensi kesäkuussa Eurocities vuosifoorum järjestetään Espoossa

Espoon kaupunki voitti 2022 vuosifoorumin järjestämisen itselleen. Tilaisuus pidetään 8.–10.6.2022 Dipolissa, Otaniemessä nimellä “An Era of New Beginnings–Dream–Act–Lead–Together”.

Tuolloin Espooseen saapuu vieraiksi eurooppalaisten suurten ja keskisuurten kaupunkien johtajia, EU-päättäjiä ja korkeita virkamiehiä sekä mediaa. Tulevaisuuteen katsovalla Espoon vuosifoorumilla tärkeitä teemoja ovat nuorten osallisuus, yhteiskehittäminen ja kaupunkien johtajuus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.  

"Eurocities-vuosifoorumin järjestäminen Espoossa on erinomainen mahdollisuus nostaa Espoon ja espoolaisen osaamisen profiilia ja näyttäytyä kiinnostavana kumppanina eurooppalaisille kaupungeille. Espoon 50-vuotisjuhlavuonna näytämme vieraillemme parasta Espoota yhteistyössä kaupungin keskeisten kumppaneiden kanssa. Vuosifoorumin järjestäminen on myös piristysruiske espoolaiselle elinkeinoelämälle", kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Milla Ovaska.

Espoon kuulumisia Leipzigistä voit seurata Twitterissä ja Instagramissa @EspooEsbo-tileiltä sekä vuosifoorumin Espoo-osallistujien tileiltä @SusannaTommila @MHeinaro @Saara_vanhala @MillaOvaska ja @vuornos.

Lisätietoja

Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö, Espoon kaupunki, p. +358 43 8244911, milla.ovaska@espoo.fi

  • Kansainvälisyys
  • Ilmasto